โควิด-19

กทม. เตรียมฉีด "วัคซีนโควิด" เด็ก 5-11 ปี กลางเดือน ก.พ.นี้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมการฉีด "วัคซีนโควิด" ในเด็กอายุตั้งแต่ 5-11 ปีพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยจะเริ่มดำเนินการกลางเดือน ก.พ. 65 

กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมการฉีด "วัคซีนโควิด"  ในเด็กอายุตั้งแต่ 5-11 ปีพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยจะเริ่มดำเนินการกลางเดือน ก.พ. 65

 

วันนี้ 17 ม.ค. 65 พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็กอายุตั้งแต่ 5-11 ปี ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมสำรวจข้อมูลเด็ก ซึ่งการตัดสินใจให้เด็กเข้ารับวัคซีนจะเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ปกครอง ในส่วนของรูปแบบการให้วัคซีนกำหนดให้โรงเรียนเป็นจุดฉีดหลัก ร่วมกับจุดฉีดที่โรงพยาบาล และต้องมีการทำความเข้าใจกับผู้ปกครองให้เห็นชอบก่อนให้เด็กเข้ารับวัคซีน โดยตามแผนการฉีดของกระทรวงสาธารณสุขจะเริ่มดำเนินการกลางเดือน ก.พ. 65 

 สำหรับผลการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มอายุ 12-17 ปี ของกรุงเทพมหานคร จากจำนวนเป้าหมาย 499,800 คน ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 427,696 คน คิดเป็นร้อยละ 85.57 และเข็มที่ 2 จำนวน 387,391 คน คิดเป็นร้อยละ 77.51

 

นอกจากนี้ ยังเตรียมแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปี ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายจำนวน 16,391 คน เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่อายุครบเกณฑ์ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 25-26 ม.ค. 65 โดยมีจุดฉีดวัคซีนทั้งหมด 18 จุดฉีด และให้บริการฉีด 9 จุด ต่อวัน แบ่งเป็นวันที่ 25 ม.ค. 65 จาก 22 เขต จำนวน 8,604 คน และวันที่ 26 ม.ค. 65 จาก 28 เขต จำนวน 7,787 คน  

 

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้เร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และเข็มกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยขยายจุดให้บริการฉีดวัคซีนกับประชาชนเพิ่มขึ้น ซึ่งนอกจากโรงพยาบาลในสังกัดทั้ง 11 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่งแล้ว กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับสถานพยาบาลของภาครัฐ สถานพยาบาลเอกชน และหน่วยงานต่างๆ

 

 

ในการขยายจุดให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนครอบคลุมพื้นที่และสะดวกต่อการเข้าถึงวัคซีนของประชาชนมากที่สุด ปัจจุบันมีมากกว่า 100 แห่งทั่วพื้นที่ 50 เขต ซึ่งประชาชนสามารถลงทะเบียนขอรับวัคซีนได้ทั้งเข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และเข็มกระตุ้น ได้ทางแอปพลิเคชัน QueQ โดยการให้บริการวัคซีนนั้นจะเป็นไปตามสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

 ในส่วนผลการดำเนินโครงการฉีดวัคซีนให้ผู้ป่วยติดเตียงถึงบ้าน ข้อมูลระหว่างวันที่  18 ส.ค. 64 – 16 ม.ค. 65 มีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 10,471 ราย เข้าเกณฑ์ฉีด จำนวน 5,916 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.50 และดำเนินการฉีดวัคซีนแล้ว จำนวน 5,256 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.84

 

 

ในส่วนของการให้บริการฉีดวัคซีนของหน่วยบริการเคลื่อนที่ (BMV) ระหว่างวันที่ 7 ก.ย. 64 – 14 ม.ค. 65 ดำเนินการฉีดวัคซีน จำนวน 40,790 เข็ม ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร เตรียมวางแผนดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นหรือเข็มที่ 3 ให้กับผู้ป่วยติดเตียงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน เพราะการรับวัคซีนแม้จะไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อ 100% แต่ช่วยลดความรุนแรงของโรคและการป่วยหนักได้

 

อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มคนที่ต้องใกล้ชิดกับกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีโรคประจำตัว ต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ด้วยการปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA และควรตระหนักในเรื่องการป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลา

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด