โควิด-19

"วัคซีนเชื้อตาย" 2 เข็ม ปูพื้นดี กระตุ้นเข็ม 3 ภูมิขึ้น 100 เท่า กัน "โอไมครอน"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

หมอยง เปิดผลวิจัย ปูพื้นด้วย "วัคซีนเชื้อตาย" 2เข็ม กระตุ้นด้วย AZ ภูมิขึ้น 100 เท่า mRNA ขึ้น 200 เท่า อาจจัดขวาง "โอไมครอน" ได้

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan เสียเวลากับการด้อยค่า "วัคซีนเชื้อตาย" เปิดผลวิจัยการปูพื้นด้วย "วัคซีนเชื้อตาย" 2 เข็ม มาถูกทาง หลังกระตุ้นเข็ม 3 ภูมิขึ้น 100 เท่า รายละเอียดดังนี้ 

"วัคซีนเชื้อตาย" 2 เข็ม ปูพื้นดี กระตุ้นเข็ม 3 ภูมิขึ้น 100 เท่า กัน "โอไมครอน"

"โควิด-19" วัคซีนการกระตุ้นเข็ม 3  ด้วยวัคซีนชนิดต่างๆ หลังให้ "วัคซีนเชื้อตาย" ครบ 2 เข็ม

ข้อมูลการศึกษาวิจัยของศูนย์ เห็นได้ชัดเจนและได้รับการลงพิมพ์ในวารสารแล้วการให้ "วัคซีนเชื้อตาย" ครบ 2 เข็ม เป็นการปูพื้นที่ดีมาก เพื่อการกระตุ้นเข็ม 3  ด้วยวัคซีน  Virus Vector (AZ)  หรือ mRNA (PZ) เราจะเห็นว่าการกระตุ้นภูมิต้านทานขึ้นได้สูงมาก ขึ้นสูงถึง 2 log scale  หรือประมาณ 100 เท่า และภูมิต้านทานดังกล่าว สามารถขัดขวางสายพันธุ์ อัลฟาและเดลตาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้การศึกษาระดับเซลล์ CMIR ก็พบว่ามีการตอบสนองที่ดี

"วัคซีนเชื้อตาย" 2 เข็ม ปูพื้นดี กระตุ้นเข็ม 3 ภูมิขึ้น 100 เท่า กัน "โอไมครอน"

ขณะนี้ได้มีการศึกษาจากต่างประเทศตามมาอีกเป็นจำนวนมาก ที่ลงพิมพ์ใน MedRxiv โดยทีมยุโรปและจีน ที่ศึกษา การกระตุ้นด้วย mRNA ตามหลังวัคซีน Sinovac มีการกระตุ้นที่สูงมากเช่นเดียวกับของเรา https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.01.04.22268755v1.full.pdf  การปูพื้นด้วย "วัคซีนเชื้อตาย" 2 เข็ม จึงเป็นวิธีการที่ดี เพื่อการกระตุ้น ในเวลาต่อมา และได้ระบบภูมิต้านทานที่สูงมาก และน่าจะขัดขวาง "โอไมครอน" ด้วย 

"วัคซีนเชื้อตาย" 2 เข็ม ปูพื้นดี กระตุ้นเข็ม 3 ภูมิขึ้น 100 เท่า กัน "โอไมครอน"

จากการศึกษาของเราจะเห็นว่า การกระตุ้นเข็ม 3  ถ้าใช้ "วัคซีนเชื้อตาย" กระตุ้น ภูมิต้านทานจะสูงขึ้นเพียง 1 log หรือประมาณ 10 เท่า แต่ถ้าใช้ AZ จะสูงขึ้นไปประมาณ 2 log หรือเกือบร้อยเท่า ถ้าเป็น mRNA จะสูงขึ้นถึง 200 เท่า เมื่อเปรียบเทียบอาการข้างเคียงของวัคซีนทั้ง 3 ตัวแล้วจะเห็นได้ชัดเจนว่าวัคซีนเชื้อตายมีอาการข้างเคียงน้อยที่สุด ดังแสดงในรูป

"วัคซีนเชื้อตาย" 2 เข็ม ปูพื้นดี กระตุ้นเข็ม 3 ภูมิขึ้น 100 เท่า กัน "โอไมครอน"

"วัคซีนเชื้อตาย" 2 เข็ม ปูพื้นดี กระตุ้นเข็ม 3 ภูมิขึ้น 100 เท่า กัน "โอไมครอน"

ขณะนี้เรากำลังทำการศึกษาเพิ่มเติมถึงปฏิกิริยาการขัดขวางต่อสายพันธุ์ "โอไมครอน" โดยใช้เชื้อเป็น "โอไมครอน" ที่แยกได้ในประเทศไทย ผลจะออกมาในสัปดาห์หน้า

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลสนับสนุนจากการศึกษาในอินโดนีเซีย บราซิล ที่ร่วมกับ Oxfordและต่อไปก็จะมีงานสนับสนุนและเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก

"วัคซีนเชื้อตาย" 2 เข็ม ปูพื้นดี กระตุ้นเข็ม 3 ภูมิขึ้น 100 เท่า กัน "โอไมครอน"


ส่วนการศึกษาการกระตุ้นเข็มสาม หลังให้วัคซีนสูตรไขว้ SV AZ ขณะนี้ทำเสร็จแล้ว จะได้แสดงผลในโอกาสต่อไปและส่งเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ

ที่ผ่านมาเราเสียโอกาสไปมาก จากการด้อยค่า ของ "วัคซีนเชื้อตาย"

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ