โควิด-19

อัปเดตสูตร "วัคซีนโควิด" ฉีดครบ 3 เข็มไปต่อเข็ม 4 ต้องรอกี่เดือน เช็คที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อัปเดตล่าสุดสูตร "วัคซีนโควิด" สูตรปกติ หรือสูตรไขว้ ต้องฉีดวัคซีนเข็ม 3 และเข็ม 4 ห่างกันกี่เดือน เช็ครายละเอียดแบบชัด ๆ ที่นี่

อัปเดตแนวทางการฉีด "วัคซีนโควิด" เพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน ในภาวะการระบาดของโควิด-19 ล่าว โดย  พญ. สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ผู้ช่วยรองโฆษก ศบค. กล่าวงระหว่างแถลงสถานการณ์ โควิด-19 ถึงแนวทางในการฉีดวัคซีน เดือนมกราคม 2565 

ผู้ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อนกลุ่มเป้าหมายอายุ 18 ปีขึ้นไปสูตร AZ-AZ ,AZ-Pz และ Sv-AZ เป็นหลัก  กลุ่มเป้าหมายอายุ 12-17 ปี สูตร Pz-Pz เป็นหลัก

ผู้ที่ต้องได้รับเข็มกระตุ้น 
1.ผู้ที่ได้ Sv-AZ ภายในเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2564 ฉีดเข็มกระตุ้นด้วย AZ เป็นหลัก 
2.ผู้ได้รับ AZ-AZ ภายในเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2564 ฉีดเข็มกระตุ้นด้วย Pz เป็นหลัก
3.ผู้ได้รับวัคซีนเชื้อตายครบ 2 เข็ม ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไปเข็มกระตุ้นด้วย AZ เป็นหลัก
 

สำหรับคำแนะนำการฉีด"วัคซีนโควิด" ซึ่งเป็นการอัปเดตจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีรายละเอียดดังนี้ 

 • วัคซีนเข็มที่ 1-2 SV-SV วัคซีนเข็มที่ 3 AZ Pz Moderna ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และ 3 ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป หลังเข็ม 2  วัคซีนเข็มที่ 4 AZ Pz Moderna ระยะห่างจากเข็มที่ 3  ตั้งแต่ 3เดือนขึ้นไป
 • วัคซีนเข็มที่ 1-2 SF-SF วัคซีนเข็มที่ 3 AZ Pz Moderna ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และ 3 ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป หลังเข็ม 2  วัคซีนเข็มที่ 4 AZ Pz Modernaระยะห่างจากเข็มที่ 3  ตั้งแต่ 3เดือนขึ้นไป
 • วัคซีนเข็มที่ 1-2  AZ-AZ  วัคซีนเข็มที่ 3 Pz  Moderna ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป หลังเข็ม 2  วัคซีนเข็มที่ 4 AZ  Pz  Moderna ระยะห่างจากเข็มที่ 3  ตั้งแต่ 3เดือนขึ้นไป
 • วัคซีนเข็มที่ 1-2  Pz-Pz หรือ Moderna - Moderna วัคซีนเข็มที่ 3  Pz  Moderna ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และ 3 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หลังเข็ม 2 วัคซีนเข็มที่ 4 AZ  Pz  Moderna  ระยะห่างจากเข็มที่ 3  ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

การฉีด "วัคซีนโควิด" สูตรไขว้  

 • วัคซีนเข็มที่ 1-2 SV-AZ วัคซีนเข็มที่ 3 AZ  Pz  Modernaระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป หลังเข็ม 2  วัคซีนเข็มที่ 4 AZ  Pz  Moderna ระยะห่างจากเข็มที่ 3  ตั้งแต่ 3เดือนขึ้นไป
 • วัคซีนเข็มที่ 1-2 SF-AZ วัคซีนเข็มที่ 3  AZ  Pz  Moderna ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป หลังเข็ม 2  วัคซีนเข็มที่ 4 AZ  Pz  Moderna ระยะห่างจากเข็มที่ 3  ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
 • วัคซีนเข็มที่1-2 SV-Pz  วัคซีนเข็มที่ 3  Pz   Moderna ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และ 3 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หลังเข็ม 2  วัคซีนเข็มที่ 4 AZ   Pz   Moderna  ระยะห่างจากเข็มที่ 3  ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
 • วัคซีนเข็มที่1 SF-Pz  วัคซีนเข็มที่ 3  Pz   Moderna ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และ 3 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หลังเข็ม 2  วัคซีนเข็มที่ 4 AZ   Pz  Moderna ระยะห่างจากเข็มที่ 3  ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
 • วัคซีนเข็มที่ 1-2 AZ-Pz วัคซีนเข็มที่ 3  Pz   Moderna  ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และ 3 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หลังเข็ม 2  วัคซีนเข็มที่ 4 AZ   Pz  Moderna  ระยะห่างจากเข็มที่ 3  ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป 
   
logoline