โควิด-19

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" โมเดอร์นาเฉพาะจองคิวเท่านั้น

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เป็นโมเดอร์นา เฉพาะคนที่จองผ่านค่ายมือถือ และการนัดอัตโนมัติเท่านั้น ย้ำยังไม่เปิดวอล์กอิน

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ให้บริการ "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" โมเดอร์นา (Moderna)
เป็นเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 (Booster Dose) สำหรับผู้ที่มีคิวนัดฉีดแล้ว (จองผ่านเครือข่าย และ การนัดอัตโนมัติจากศูนย์ฯ)

โปรดมาตรงตามวันนัด เข้าประตู 2
แจ้งความประสงค์รับวัคซีนโมเดอร์นา
ที่เจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียน

หมายเหตุ
- จัดบริการตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าวัคซีนหมด
- เข็มที่ 3 (Booster Dose)

เงื่อนไขการ "ฉีดวัคซีนเข็ม 3"

สำหรับผู้ที่เคยรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2  ชนิดวัคซีน

  • สูตรแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) ในสูตร AA (AstraZeneca - AstraZeneca) 
  • สูตร SA (Sinovac/Sinopharm - AstraZeneca)
  •  เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในสูตร SP (Sinovac/Sinopharm - Pfizer) โดยฉีดเข็มที่ 2 มาแล้ว อย่างน้อย 3 เดือน (90 วัน) ขึ้นไป

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ \"ฉีดวัคซีนเข็ม 3\" โมเดอร์นาเฉพาะจองคิวเท่านั้น

ข่าวที่น่าสนใจ