โควิด-19

พบข้อมูลใหม่ อัตราผู้ป่วย "โรคเบาหวาน" พุ่ง หลังติดเชื้อ "โควิด-19"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

CDC สหรัฐฯ เผยข้อมูลใหม่แบบมีนัยยะสำคัญ พบผู้ป่วย "โรคเบาหวาน" พุ่งขึ้นสูงมากกว่าปกติ หลังติดเชื้อ "โควิด-19"

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค หรือ CDC สหรัฐฯ รายงานพบความเสี่ยงต่อ "โรคเบาหวาน" ที่ได้รับการวินิจฉัยใหม่ >30 วันหลังการติดเชื้อ "โควิด-19" SARS-CoV-2 ในกลุ่มผู้ที่มีอายุ มากกว่า 18 ปี ในสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2020- 28 มิถุนายน 2021


ซึ่งในฐานข้อมูล IQVIA พบว่า อัตราการเกิด "โรคเบาหวาน" อยู่ที่ 316 ต่อ 100,000 คนต่อปีในกลุ่ม COVID-19 , 118 ต่อ 100,000 คนต่อปีในกลุ่มที่ไม่ใช่ COVID-19 , 126 ต่อ 100,000 คนต่อปีในกลุ่ม ARI ก่อนเกิดโรคโลหิตจาง และ 125 ต่อ 100,000 คนต่อปีในกลุ่มที่ไม่ใช่ ARI โดยความเสี่ยงต่อ "โรคเบาหวาน" ในกลุ่ม COVID-19 สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ใช่ COVID-19 166% (HR = 2.66, 95% CI = 1.98-3.56) และสูงกว่ากลุ่ม ARI ก่อนเกิดโรคโลหิตจาง 116% (HR = 2.16,95% CI = 1.64-2.86)  

ทั้งนี้ พบว่า อัตราการเกิด "โรคเบาหวาน" ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ระหว่างกลุ่ม ARI ก่อนเกิดโรคโลหิตจาง และกลุ่มที่ไม่ใช่โรค ARI (HR = 0.99, 95% CI = 0.84-1.15) 

อย่างไรก็ตาม ในฐานข้อมูล HealthVerity อัตราการเกิด "โรคเบาหวาน" สูงขึ้น 31% ในกลุ่มผู้ป่วยอายุมากกว่า 18 ปีที่มี COVID-19 (399 ต่อ 100,000 คน-ปี) มากกว่าในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มี COVID-19 (เฉลี่ยต่อ 100,000 คน-ปี; HR = 1.31, 95% CI = 1.20-1.44)

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด