โควิด-19

วอล์กอิน "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ แอสตร้าฯ วันละ 500 คน เช็คเงื่อนไขที่นี่ 

โรงพยาบาลบางใหญ่เปิดวอล์กอิน "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เป็นไฟเซอร์หรือแอสตร้าฯ 5 วัน รับวันละ 500 คนเท่านั้น เช็คสูตรวัคซีน และรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ได้ที่นี่ 


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีแจ้งอัปเดต "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" โดยโรงพยาบาลบางใหญ่ เปิดวอล์กอินวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น เข็ม 3 สำหรับคนไทย เป็นวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer หรือ แอสตร้าเซนเนก้า AstraZeneca จำนวนวันละ 500 คน 

เงื่อนไขการเข้ารับวัคซีนเข็ม 3 มีดังนี้ 

  • รับวัคซีนเข็ม 3 เป็น ไฟเซอร์  (Pfizer) สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนสูตรต่าง ๆ ดังนี้ 

1.ซิโนแวค (Sinovac)+ซิโนแวค (Sinovac) ได้รับเข็ม 2 มาแล้วมากกว่า 1 เดือนขึ้นไป
2.ซิโนฟาร์ม (Sinofharm)+ซิโนฟาร์ม (Sinofharm)ได้รับเข็ม 2 มาแล้วมากกว่า 1 เดือนขึ้นไป
3.แอสตร้าเซนเนก้า (Astrazeneca)+ แอสตร้าเซนเนก้า (Astrazeneca) ได้รับเข็ม 2 มาแล้วมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป

วันที่เปิดอล์อกอินฉีดวัคซีนเข็ม 3 ดังนี้ 10 ,14,17,21 มกราคม 2565  เวลา 08.30-15.00 

  • รับวัคซีนเข็ม 3 เป็น แอสตร้าเซนเนก้า (Astrazeneca) สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนสูตรต่าง ๆ ดังนี้ 

1.ซิโนแวค (Sinovac)+ซิโนแวค (Sinovac) ได้รับเข็ม 2 มาแล้วมากกว่า 1 เดือนขึ้นไป
2.ซิโนฟาร์ม (Sinofharm)+ซิโนฟาร์ม (Sinofharm)ได้รับเข็ม 2 มาแล้วมากกว่า 1 เดือนขึ้นไป
3.ซิโนแวค (Sinovac) หรือ ซิโนฟาร์ม (Sinofharm)+แอสตร้าเซนเนก้า (Astrazeneca) ได้รับเข็ม 2 มาแล้วมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป

วันที่เปิดอล์อกอินฉีดวัคซีนเข็ม 3 ดังนี้ 13  มกราคม 2565  08.30-15.00 น.

วอล์กอิน \"ฉีดวัคซีนเข็ม 3\" ไฟเซอร์ แอสตร้าฯ วันละ 500 คน เช็คเงื่อนไขที่นี่ 

ข่าวที่น่าสนใจ