โควิด-19

เผยสูตร "วัคซีนโควิด" SV-SV-PZ และ SV-SV-MN ภูมิคุ้มกันขึ้นสูงสุด

เผยสูตร "วัคซีนโควิด" SV-SV-PZ และ SV-SV-MN ภูมิคุ้มกันขึ้นสูงสุด
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

หมอเฉลิมชัย เผยสูตร "วัคซีนโควิด" SV-SV-PZ และ SV-SV-MN ภูมิคุ้มกันขึ้นสูงสุด แถมกระตุ้น "โมเดอร์นา" ครึ่งโดส ได้ผลเท่าเต็มโดส

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ หรือ "หมอเฉลิมชัย" รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊ค Chalermchai Boonyaleepun ให้ความรู้เรื่อง COVID-19 (ตอนที่1059) ถึงการอัปเดตสูตรวัคซีน ระบุว่า "วัคซีนโควิด" สูตร 2 เข็มแรก SV-SV เมื่อกระตุ้นด้วย mRNA ( PZ , MN ) ได้ภูมิคุ้มกันสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับอีก 3 สูตร คือ SP-SP , SV-AZ , AZ-AZ

 

จากกรณีที่ประเทศไทย เริ่มต้นด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดชนิดเชื้อตาย (Sinovac : SV และ Sinopharm : SP) และไวรัสเป็นพาหะ  (AstraZeneca : AZ ) เนื่องจากสามารถจัดหาวัคซีนดังกล่าวได้มากในช่วงต้น ส่วนวัคซีนเทคโนโลยี mRNA ( Pfizer : PZ และ Moderna : MN ) ได้มาในระยะหลัง การกำหนดโปรแกรมการฉีดของประเทศไทยในสองเข็มแรก จึงเป็นวัคซีนเชื้อตายสองเข็ม (SV-SV , SP-SP ) หรือวัคซีนไวรัสเป็นพาหะสองเข็ม (AZ-AZ ) และมีสูตรไขว้วัคซีนเชื้อตายตามด้วยไวรัสเป็นพาหะ (SV-AZ) ซึ่งพบว่าได้ภูมิคุ้มกันในสองเข็มแรกดีพอสมควร

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีวัคซีนเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีการนำวัคซีน mRNA เข้ามาฉีดกระตุ้นเป็นเข็มที่ 3 ส่วนบางราย ก็เริ่มฉีดวัคซีน mRNA ตั้งแต่เข็มที่ 1 จึงทำให้ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำการศึกษาวิจัย เพื่อดูผลของระดับ
ภูมิคุ้มกันในการฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วย mRNA โดยที่ 2 เข็มแรก เป็นวัคซีนที่คนไทยฉีดกันอยู่เดิม 4 สูตรด้วยกัน ได้แก่

 

 1. SV-SV
 2. SP-SP
 3. SV-AZ
 4. AZ-AZ

 

พบว่า สูตร SV-SV แล้วตามด้วย PZ ( SV-SV-PZ ) ได้ภูมิคุ้มกัน 4995 หน่วย

 

 • SP-SP-PZ ได้ 3745 หน่วย
 • SV-AZ-PZ ได้ 3609 หน่วย
 • AZ-AZ-PZ ได้ 2381 หน่วย 
   

พบว่าสูตร ฉีดวัคซีนเชื้อตาย Sinovac 2 เข็ม ได้ภูมิคุ้มกันขึ้นสูงสุด และในทำนองเดียวกัน เมื่อกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วยวัคซีน Moderna 

 

 • SV-SV-MN ได้ 8938 หน่วย
 • SP-SP-MN ได้ 4995 หน่วย
 • SV-AZ-MN ได้ 4093 หน่วย
 • AZ-AZ-MN ได้ 3899 หน่วย

 

นอกจากนั้น การกระตุ้นด้วย Moderna ครึ่งโดส ก็พบว่า ได้ผลใกล้เคียงกับฉีดเต็มโดส ซึ่งตรงกับการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ กล่าวโดยสรุป 

 

การกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วยวัคซีน mRNA ไม่ว่าจะเป็น Pfizer หรือ Moderna จะกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ผู้ที่ฉีด 2 เข็มแรก ด้วยวัคซีนเชื้อตาย หรือวัคซีนไวรัสเป็นพาหะได้ผลดีมาก ขณะนี้กำลังรอผลการศึกษาเพิ่มเติม กรณีฉีดวัคซีนสามเข็มด้วยไฟเซอร์ (PZ-PZ-PZ) และวัคซีนสามเข็มด้วย AstraZeneca (AZ-AZ-AZ) 
ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร ทำให้สถานการณ์การฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มสาม ที่จะเร่งฉีดให้ครบ  อีก 50 ล้านโดส  หลังจากที่ฉีดวัคซีนครบ 100 ล้านโดส คือ 2 เข็มสำหรับ 50 ล้านคน เป็นไปได้อย่างดียิ่งขึ้น เพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์ไวรัส "โอไมครอน" ต่อไป

 

 

เผยสูตร "วัคซีนโควิด" SV-SV-PZ และ SV-SV-MN ภูมิคุ้มกันขึ้นสูงสุด

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด