โควิด-19

อยุธยาทัก "วัคซีนโควิด" Walk in ฉีดเข็ม 3 "ไฟเซอร์" วันละ 3 พันคน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อบจ.อยุธยา ชวนชาวเมืองเก่า ฉีด "วัคซีนโควิด" เข็ม 3 "ไฟเซอร์" กระตุ้นภูมิ  Walk in วันละ 3 พันคน เช็กรายละเอียดที่นี่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชิญชวนประชาชนที่ต้องการฉีด "วัคซีนโควิด" เข็มกระตุ้น "ไฟเซอร์" สามารถเดินทาง มาฉีดแบบ walk- in ได้ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเปิดฉีด วันละ 3,000 คนตั้งแต่วันที่ 25 ถึง 30 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 09:00 น ถึง 15:00 น หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์
อยุธยาทัก \"วัคซีนโควิด\" Walk in ฉีดเข็ม 3 \"ไฟเซอร์\" วันละ 3 พันคน

สำหรับเงื่อนไขผู้ที่จะเข้ารับ "วัคซีนโควิด" เข็มกระตุ้น "ไฟเซอร์"
- sinovac + sinovac ระยะห่างระหว่างเข็ม 2 และเข็ม 3 อย่างน้อย 1 เดือน
- sinpham + sinopham ระยะห่างระหว่างเข็ม 2 และเข็ม 3 อย่างน้อย 1 เดือน
- sinovac + astrazeneca ระยะห่างระหว่างเข็ม 2 และเข็ม 3 อย่างน้อย 3 เดือน
- astrazenaca + astrazeneca ระยะห่างระหว่างเข็ม 2 และเข็ม 3 อย่างน้อย 3 เดือน
- pfizer + pfizer ระยะห่างระหว่างเข็ม 2 และเข็ม 3 อย่างน้อย 6 เดือน
- sinovac + pfizer ระยะห่างระหว่างเข็ม 2 และเข็ม 3 อย่างน้อย 3 เดือน
อยุธยาทัก \"วัคซีนโควิด\" Walk in ฉีดเข็ม 3 \"ไฟเซอร์\" วันละ 3 พันคน

เอกสารที่ต้องเตรียม
- บัตรประชาชน
- หลักฐานการฉีดวัคซีนเข็ม 1-2
- Application หมอพร้อม

ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ ผู้มีสัญชาติไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเท่านั้น และผู้ที่ไม่ถือเอกสารฉบับจริงมาเท่านั้น

logoline