โควิด-19

"โอไมครอน" ล่าสุดพบ 25 รายคลัสเตอร์ผัวเมีย ชี้รุนแรงทางเดินหายใจมากกว่าปอด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สธ.ยืนยันพบติดเชื้อ "โอไมครอน" ภายในประเทศ 25 ราย คลัสเตอร์ใหญ่ผัว-เมีย จ.กาฬสินธุ์แพร่เชื้อแล้ว 20 ราย ขณะนี้ไทยติดสะสม 205 ราย ผลวิจัยชี้โอไมครอนแพร่เชื้อในทางเดินทางหายใจได้เร็วกว่าเดลตา

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่าระหว่างการแถลงข่าวสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 และ "โอไมครอน" ว่า  ขณะนี้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ "โอไมครอน" ลุกลามไปแล้วไป 106 ประเทศทั่วโลก หรืออาจจะมากกว่านี้เพราะบางประเทศไม่ได้มีการตรวจหาสายพันธุ์ ขณะนี้ที่อเมริกามีการระบาดทั่วประเทศครบ 47 รัฐแล้ว ทั้งนี้ยังยืนยัน น่าโอไมครอนมีการกลายพันธุ์ 3 สายพันธุ์ ซึ่งยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนอัตราการแพร่ระบาดหรือความรุนแรงนั้น

 

มาหวิทยาลัยในฮ่องกง ได้ทดลองนำเอาเซลล์ของเยื่อบุหลอดลมเอามาดูและนำเชื้อโอมิครอนติดเช้าไป พบว่า  หากเป็นการติดเชื้อทางเดินหายใจในระดับหลอดลม จะแพร่ขยายเร็ว และเร็วกว่าเดลตา 70 เท่า แต่เมื่อทดลองลงไปเนื้อปอด กลับพบว่า ไม่ค่อยทำอันตรายกับเนื้อปอดได้เท่าเดลตา ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เห็นว่า โอมิครอน แพร่เร็ว เนื่องจากมันมีจำนวนเยอะมากในทางเดินหายใจส่วนบน ซึ่งแพร่ไปยังผู้คนรอบข้างได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

\"โอไมครอน\" ล่าสุดพบ 25 รายคลัสเตอร์ผัวเมีย ชี้รุนแรงทางเดินหายใจมากกว่าปอด   

นพ.ศุภกิจ กล่าวต่อว่า สำหรับสถานการณ์การของ "โอไมครอน" ในประเทศไทย พบว่า ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อโอไมครอน สะสม 205 โดยหากแบ่งตามพื้นที่จากการเก็บตัวอย่างจากผู้ติดเชื้อ 1,000 ตัวอย่าง พบว่า พบผู้ติดเชื้อ "โอไมครอน"  แยกเป็นผู้เดินทางเข้ามาจากประเทศจำนวน  180 รายหรือประมาณ 53%   ติดเชื้อภายในประเทศจำนวน 25 ราย หรือประมาณ  3.8 % ซึ่งจากวันแรกที่มีการตรวจพบเชื้อพบว่าอัตราการระบาดของโอไมครอนมีแนวโน้มติดโอไมครอนเพิ่มมากขึ้น  

 

สำหรับผู้ติดเชื้อภายในประเทศจำนวน  25 ราย ยังเป็นการติดเชื้อที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ยังไม่มีรายที่เกิดจากเชื้อตั้งต้นในประเทศไทย  ทั้งนี้ พบว่า มีคลัสเตอร์ใหญ่ที่สุดในพื้นสองสามี-ภรรยาที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ในพื้นที่ที่ จ.กาฬสินธุ์ โดยจากการตรวจสอบหาผู้เชื้อติดเชื้อพบว่าการติดไปอีก 20 ราย ทั้งหมดเป็น 22 ราย รวมสามีภรรยาที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ  5 รายตัวอย่างไม่สมบูรณ์ ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์ดังกล่าวแล้ว 22 ราย 
 

\"โอไมครอน\" ล่าสุดพบ 25 รายคลัสเตอร์ผัวเมีย ชี้รุนแรงทางเดินหายใจมากกว่าปอด

ด้านคลัสเตอร์อื่น ๆ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ภาคใต้ติดจากผู้กลับมาจากแสดงบุญ  แม่บ้านในโรงแรม  ส่วนอีก 1 ราย คือ ภรรยาของนักบินเป็นรายแรกที่ติดเชื้อในประเทศไทยและยืนยันว่าพบเชื้อ "โอไมครอน" รวมทั้ง 3 ราย

 

อย่างไรก็ตามคาการณ์ว่าอาจจะมีการแพร่จากต่างประเทศ และมีการแพร่เชื้อเพิ่มเติมได้ ดังนั้นการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ยังสำคัญและจำเป็นต้องปฏิบัตตามอย่างเคร่งคัดต้องประคองให้แพร่เชื้กระจายได้ช้าที่สุด 

 

logoline