โควิด-19

อบจ.สมุทรปราการ "ลงทะเบียนฉีดวัคซีน" โมเดอร์นาฟรี 100,000 โดส คลิกจองที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อบจ.สมุทรปราการเปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีน" โมเดอร์นาฟรี 100,000 โดส สำหรับฉีดเข็ม 1-3 เริ่มจองได้ตั้งแต่วันนี้ ประชาชนตรวจสอบเงื่อนไข คลิกจองได้ที่นี่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ แจ้งผ่านเฟซบุ๊ก เปิดรับ "ลงทะเบียนฉีดวัคซีน" โมเดอร์น่า จำนวน 100,000 โดส สำหรับผู้ที่ต้องการฉีดเข็มที่ 3 (Booster) และผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน โดย นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ.สมุทรปราการ แถลงข่าวเปิดรับ "ลงทะเบียนฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา อบจ.สมุทรปราการ จำนวน 100,000 โดส

 

สำหรับผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 (Booster) และผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 มาก่อน โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (จนกว่าจะครบจำนวน) ได้ที่ เว็บไซต์ คลิกจองที่นี่ www.spkmoderna.com  หรือ สแกน QR Code จากภาพด้านล่าง โดยกลุ่มเป้าหมาย มีดังต่อไปนี้

รายละเอียดและเงื่อไขสำหรับการ "ลงทะเบียนฉีดวัคซีน"

  • กลุ่มที่ 1 สำหรับเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปี ถึง 24 ปี ที่มีภูมิลำเนา หรือเรียนอยู่ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ และไม่เคยได้รับวัคซีนชนิดใดมาก่อน 

 

  • กลุ่มที่ 2 กลุ่มบุคคลทั่วไป อายุ 24 ปี ขึ้นไป ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนชนิดใดมาก่อน โดยมีภูมิลำเนา หรือทำงานในจังหวัดสมุทรปราการ 

 

  • กลุ่มที่ 3  กลุ่มเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Booster) สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม หรือซิโนแวค มาแล้ว 2 เข็ม ระยะห่าง 1 เดือน ส่วน Astra Zeneca ระยะห่าง 6 เดือน ซึ่งผู้รับวัคซีนต้องมีภูมิลำเนา หรือทำงานในจังหวัดสมุทรปราการ 

 

  • กลุ่มที่ 4 กลุ่มเปราะบาง 5 ประเภทที่สภากาชาดไทยกำหนดไว้ และอบจ.ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว 

บุคลากรทางการแพทย์

ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ

ผู้ป่วยติดเตียง

สตรีมีครรภ์

ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป

อบจ.สมุทรปราการ "ลงทะเบียนฉีดวัคซีน" โมเดอร์นาฟรี 100,000 โดส คลิกจองที่นี่

 

สำหรับผู้มีภูมิลำเนา ผู้พักอาศัย หรือทำงานในจังหวัด "สมุทรปราการ" เป็นบุคคลสัญชาติไทย โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้าน หลักฐานการจ้างงาน หรือหลักฐานการพักอาศัย ประกอบในวันที่รับการฉีดวัคซีน  อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID-19 เท่านั้น หากท่านลงทะเบียนในช่องทางอื่น ๆ แล้วอาทิ หมอพร้อม ฯลฯ
ทั้งนี้ ถ้ามีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่ call center ของ อบจ.ที่ 081-2344902-28 หรือผ่าน line: @samutprakanvc

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ