โควิด-19

น่าเป็นห่วง "เปิดประเทศ" 52 วัน นทท.ติดเชื้อ 416 ราย "โอไมครอน" 63 ราย

ศบค. รายงาน อัปเดต ล่าสุด "เปิดประเทศ" 52 วัน นักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางเข้าประเทศ ติดเชื้อ 416 ราย เป็นเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ "โอไมครอน" 63 ราย

ศบค. รายงาน อัปเดต ล่าสุด "เปิดประเทศ" 52 วัน นักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางเข้าประเทศ ติดเชื้อ 416 ราย เป็นเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ "โอไมครอน" 63 ราย

 

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.

ยอดผู้ติดเชื้อรวม 276,589,282 ราย

  • อาการรุนแรง 89,141 ราย
  • รักษาหายแล้ว 248,028,175 ราย
  • เสียชีวิต 5,385,004 ราย

 

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด

1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 52,253,848 ราย

2. อินเดีย จำนวน 34,758,078 ราย

3. บราซิล จำนวน 22,219,477 ราย

4. สหราชอาณาจักร จำนวน 11,542,143 ราย

5. รัสเซีย จำนวน 10,267,719 ราย

 

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 2,199,061 ราย

 

น่าเป็นห่วง \"เปิดประเทศ\" 52 วัน นทท.ติดเชื้อ 416 ราย \"โอไมครอน\" 63 ราย

น่าเป็นห่วง \"เปิดประเทศ\" 52 วัน นทท.ติดเชื้อ 416 ราย \"โอไมครอน\" 63 ราย

ศบค. รายงาน ผลการดำเนินงาน "เปิดประเทศ" รับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย 1 พ.ย. - 21 ธ.ค. 2564 

ยอดสะสม 182,578 ราย

 

น่าเป็นห่วง \"เปิดประเทศ\" 52 วัน นทท.ติดเชื้อ 416 ราย \"โอไมครอน\" 63 ราย

 

จำนวนติดเชื้อจากต่างประเทศ ช่วง "เปิดประเทศ" จำแนกตามประเภท

 

น่าเป็นห่วง \"เปิดประเทศ\" 52 วัน นทท.ติดเชื้อ 416 ราย \"โอไมครอน\" 63 ราย

 

อัตราการติดเชื้อของผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรทางอากาศ จำแนกตามประเภทต้นทาง 10 อันดับ  ยอดสะสม 416 ราย

 

น่าเป็นห่วง \"เปิดประเทศ\" 52 วัน นทท.ติดเชื้อ 416 ราย \"โอไมครอน\" 63 ราย

ข่าวยอดนิยม