โควิด-19

นับถอยหลัง "ฉีดวัคซีน" 100 ล้านโดส ฉีดไป 99.4 ล้านโดสขาดอีก 5 แสนกว่าโดส

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ไทยเหลือเวลาอีก 14 วันกับเป้าหมาย "ฉีดวัคซีน" 100 ล้านโดส ภายในสิ้นปีนี้ ขณะนี้ฉีดไปแล้ว 99.4 ล้านโดส ขาดอีก 576,713 โดส ขณะที่ฉีดเข็ม 3 ไปแล้ว 4.7 ล้านโดสเท่านั้น

เหลือเวลาอีก 14 วัน กับการเดินหน้า "ฉีดวัคซีน" ให้ครบ 100  ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564 ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ตั้งเป้าหมายว่าคนไทยจะต้องได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง สำหรับประเทศไทยเริ่มต้นฉีดวันแรกในวันที่ 7  มิถุนายน 2564  โดยกระทรวงสาธารณะสุขได้ประกาศให้วันดังกล่าว ถือว่าเป็นการเริ่มปูพรม "ฉีดวัคซีน" ป้องกันโควิด-19 เข็มแรกพร้อมกันทั่วประเทศ
 

โดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564  ได้มีการสรุปยอดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั่วประเทศ ดังนี้

ฉีดไปแล้ว 99,423,287 โดส เพิ่มขึ้นกว่า 379,296 โดส

  • ฉีดเข็มที่ 1 สะสม  50,394,857  โดส
  • ฉีดเข็มที่ 2 สะสม  44,188,656   โดส
  • ฉีดเข็มที่ 3 สะสม  4,780,481  โดส
  • ฉีดเข็มที่ 4 สะสม  59,293  โดส

โดยจำนวนดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยจะต้อง "ฉีดวัคซีน" เพิ่มเติมอีก 576,713 โดส จึงจะครบ 100 ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564  ภายในระยะเวลาที่เหลืออีก 14 วัน เท่ากับว่าจะต้องระดม "ฉีดวัคซีน" ให้ได้ประมาณ  41,193โดส/วัน จึงจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคาดว่าภายในสิ้นปี 2564 นี้ จะสามารถฉีดวัคซีนให้คนไทยได้ครบ 100 ล้านโดส ตามที่ ศบค. ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ 

อย่างไรก็ตามหากสามารถ "ฉีดวัคซีน" ได้ครบ 100 ล้านโดสภายในสิ้นปี 2564 ภาระต่อไปก็คือการระดมฉีดวัคซีนเข็ม 3 หรือเข็มกระตุ้นให้แก่ประชาชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการต่อสู้กับไวรัสสายพันธฺุ์อื่น ๆ ที่มีการกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่องอีกด้วย ปัจจุบันเราสามารถฉีดวัคเข็ม 3 ได้ประมาณ 4.7 ล้านโดส หรือประมาณวันละ 1 แสนกว่าโดส 

นับถอยหลัง "ฉีดวัคซีน" 100 ล้านโดส ฉีดไป 99.4 ล้านโดสขาดอีก 5 แสนกว่าโดส

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ