โควิด-19

เหลือเวลา 15 วัน "ฉีดวัคซีน" 100 ล้านโดส ฉีดไป 98.9 ล้านโดสขาดอีก 1 ล้านโดส

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ไทยเหลือเวลาอีก 15 วันกับเป้าหมาย "ฉีดวัคซีน" 100 ล้านโดส ภายในสิ้นปีนี้ ขณะนี้ฉีดไปแล้ว 98.9 ล้านโดส ขาดอีก 1 ล้านโดส ขณะที่ฉีดเข็ม 3 ไปแล้ว 4.6 ล้านโดสเท่านั้น

เหลือเวลาอีก 15 วัน กับการเดินหน้าฉีดวัคซีนให้ครบ 100  ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564 ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ตั้งเป้าหมายว่าคนไทยจะต้องได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง สำหรับประเทศไทยเริ่มต้นฉีดวันแรกในวันที่ 7  มิถุนายน 2564  โดยกระทรวงสาธารณะสุขได้ประกาศให้วันดังกล่าว ถือว่าเป็นการเริ่มปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรกพร้อมกันทั่วประเทศ
 

โดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564  ได้มีการสรุปยอดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั่วประเทศ ดังนี้

ฉีดไปแล้ว 98,943,633 โดส เพิ่มขึ้นกว่า 341,350 โดส

  • ฉีดเข็มที่ 1 สะสม   50,288,758 โดส
  • ฉีดเข็มที่ 2 สะสม  43,994,502 โดส
  • ฉีดเข็มที่ 3 สะสม  4,606,586 โดส
  • ฉีดเข็มที่ 4 สะสม   53,787  โดส
     

โดยจำนวนดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยจะต้องฉีดวัคซีนเพิ่มเติมอีก 1,056,367 โดส จึงจะครบ 100 ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564  ภายในระยะเวลาที่เหลืออีก 15 วัน เท่ากับว่าจะต้องระดมฉีดวัคซีนให้ได้ประมาณ  70,424 โดส/วัน จึงจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคาดว่าภายในสิ้นปี 2564 นี้ จะสามารถฉีดวัคซีนให้คนไทยได้ครบ 100 ล้านโดส ตามที่ ศบค. ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ 

อย่างไรก็ตามขณะนี้เริ่มมีการปรับเปลี่ยนการเว้นระยะห่างในการฉีดวัคซีนเข็ม 3 หรือ เข็มกระตุ้นให้เร็วมากยิ่งขึ้น  โดยหากพิจารณาการฉีดเข็ม 3 ขณะนี้เราสามารถฉีดได้เฉลี่ยต่อวันที่ประมาณ 133,618 เข็ม ฉีดสะสมอยู่ที่ 4,606,586 เข็ม ถือว่ายังอยู่ในจำนวนที่ยังไม่ครอบคลุมมากหนัก
 

logoline