โควิด-19

นับถอยหลัง "ฉีดวัคซีน" 100 ล้านโดส ฉีดไป 98.4 ล้านโดสฉีดเข็ม 3 เพียง 4.4 ล้านโดส

ไทยเหลือเวลาอีก 16 วันกับเป้าหมาย "ฉีดวัคซีน" 100 ล้านโดส ภายในสิ้นปีนี้ ขณะนี้ฉีดไปแล้ว 98.4 ล้านโดส ขาดอีก 1.5 ล้านโดส ขณะที่ฉีดเข็ม 3 ไปเเพียง 4.4 ล้านโดสเท่านั้น

เหลือเวลาอีก 16 วัน กับการเดินหน้าฉีดวัคซีนให้ครบ 100  ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564 ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ตั้งเป้าหมายว่าคนไทยจะต้องได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง สำหรับประเทศไทยเริ่มต้นฉีดวันแรกในวันที่ 7  มิถุนายน 2564  โดยกระทรวงสาธารณะสุขได้ประกาศให้วันดังกล่าว ถือว่าเป็นการเริ่มปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรกพร้อมกันทั่วประเทศ
 

โดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564  ได้มีการสรุปยอดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั่วประเทศ ดังนี้

ฉีดไปแล้ว 98,499,994 โดส เพิ่มขึ้นกว่า 334,222 โดส

  • ฉีดเข็มที่ 1 สะสม  50,182,581 โดส
  • ฉีดเข็มที่ 2 สะสม  43,818,699   โดส
  • ฉีดเข็มที่ 3 สะสม  4,449,684 โดส
  • ฉีดเข็มที่ 4 สะสม   49,030  โดส

โดยจำนวนดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยจะต้องฉีดวัคซีนเพิ่มเติมอีก 1,500,006 โดส จึงจะครบ 100 ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564  ภายในระยะเวลาที่เหลืออีก 1 วัน เท่ากับว่าจะต้องระดมฉีดวัคซีนให้ได้ประมาณ  93,750 โดส/วัน จึงจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคาดว่าภายในสิ้นปี 2564 นี้ จะสามารถฉีดวัคซีนให้คนไทยได้ครบ 100 ล้านโดส ตามที่ ศบค. ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ 

 

อย่างไรก็ตามขณะนี้เริ่มมีการปรับเปลี่ยนการเว้นระยะห่างในการฉีดวัคซีนเข็ม 3 หรือ เข็มกระตุ้นให้เร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้สามารถป้องกันโควิดสายพันธุ์โอไมครอนที่กำลังระบาดในโซนยุโรปและแอฟริกาใต้ในขณะนี้ โดยหากพิจารณาการ ฉีดเข็ม 3 ขณะนี้เราสามารถฉีดได้เฉลี่ยวานนี้อยู่ที่ประมาณ 112,777 เข็ม ฉีดสะสมอยู่ที่ 4,449,684 เข็ม ถือว่ายังอยู่ในจำนวนที่ยังไม่ครอบคลุมมากหนัก

ข่าวยอดนิยม