โควิด-19

นับถอยหลัง "ฉีดวัคซีน" 100 ล้านโดส ฉีดไปแล้ว 97.1 ล้านโดส เพิ่มขึ้น 1.1 แสนโดส

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ไทยเหลือเวลาอีก 21 วันกับเป้าหมาย "ฉีดวัคซีน" 100 ล้านโดส ภายในสิ้นปีนี้ ขณะนี้ฉีดไปแล้ว 97.1 ล้านโดส ขาดอีก 2.8 ล้านโดส

เหลือเวลาอีก 21 วัน กับการเดินหน้าฉีดวัคซีนให้ครบ 100  ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564 ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ตั้งเป้าหมายว่าคนไทยจะต้องได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง สำหรับประเทศไทยเริ่มต้นฉีดวันแรกในวันที่ 7  มิถุนายน 2564  โดยกระทรวงสาธารณะสุขได้ประกาศให้วันดังกล่าว ถือว่าเป็นการเริ่มปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรกพร้อมกันทั่วประเทศ
 

โดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 10  ธันวาคม 2564  ได้มีการสรุปยอดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั่วประเทศ ดังนี้

ฉีดไปแล้ว 97,103,029 โดส เพิ่มขึ้นกว่า 116,537 โดส

  • ฉีดเข็มที่ 1 สะสม   49,803,628 โดส
  • ฉีดเข็มที่ 2 สะสม   43,203,696 โดส
  • ฉีดเข็มที่ 3 สะสม   4,062,770 โดส
  • ฉีดเข็มที่ 4 สะสม   32,935 โดส

โดยจำนวนดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยจะต้องฉีดวัคซีนเพิ่มเติมอีก 2,896,971 โดส จึงจะครบ 100 ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564  ภายในระยะเวลาที่เหลืออีก 21 วัน เท่ากับว่าจะต้องระดมฉีดวัคซีนให้ได้ประมาณ 137,951 โดส/วัน จึงจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคาดว่าภายในสิ้นปี 2564 นี้ จะสามารถฉีดวัคซีนให้คนไทยได้ครบ 100 ล้านโดส ตามที่ ศบค. ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ 
 

 

อย่างไรก็ตามจำนวนการฉีดวัคซีนที่เพิ่มขึ้นของวันนี้นั้นยังถือว่าต่ำกว่าจำนวนเฉลี่ยที่จะต้องฉ๊ดได้ต่อวัน จึงจะสามารถฉีดได้ครบ 100 ล้านโดสภายในวันที่ 31 ธ.ค. 64 แม้ว่าจะเหลือจำนวนวัคซีนที่ต้องฉีดอีกไม่มาก แต่ปริมาณการฉีดต่อวันถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญกับการไปถึงเป้าหมายที่ต้องการจะระดมฉีดวัคซียให้ประชาชนได้คบตามเป้าหมาย

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ