โควิด-19

นับถอยหลัง "ฉีดวัคซีน" 100 ล้านโดส ฉีดไปแล้ว 96.8 ล้านโดส ขาดอีก 3.1 ล้านโดส

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ไทยเหลือเวลาอีก 22 วันกับเป้าหมาย "ฉีดวัคซีน" 100 ล้านโดส ภายในสิ้นปีนี้ ขณะนี้ฉีดไปแล้ว 96.8 ล้านโดส ขาดอีก 3.1 ล้านโดส

เหลือเวลาอีก 22 วัน กับการเดินหน้าฉีดวัคซีนให้ครบ 100  ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564 ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ตั้งเป้าหมายว่าคนไทยจะต้องได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง สำหรับประเทศไทยเริ่มต้นฉีดวันแรกในวันที่ 7  มิถุนายน 2564  โดยกระทรวงสาธารณะสุขได้ประกาศให้วันดังกล่าว ถือว่าเป็นการเริ่มปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรกพร้อมกันทั่วประเทศ
 

โดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564  ได้มีการสรุปยอดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั่วประเทศ ดังนี้

ฉีดไปแล้ว 96,891,438 โดส เพิ่มขึ้นกว่า 392,979 โดส

  • ฉีดเข็มที่ 1 สะสม   49,740,535 โดส
  • ฉีดเข็มที่ 2 สะสม   43,109,268  โดส
  • ฉีดเข็มที่ 3 สะสม   4,011,592 โดส
  • ฉีดเข็มที่ 4 สะสม   30,043 โดส

โดยจำนวนดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยจะต้องฉีดวัคซีนเพิ่มเติมอีก 3,108,562 โดส จึงจะครบ 100 ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564  ภายในระยะเวลาที่เหลืออีก 22 วัน เท่ากับว่าจะต้องระดมฉีดวัคซีนให้ได้ประมาณ 141,298โดส/วัน จึงจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคาดว่าภายในสิ้นปี 2564 นี้ จะสามารถฉีดวัคซีนให้คนไทยได้ครบ 100 ล้านโดส ตามที่ ศบค. ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ 
 

 

อย่างไรก็ตามระยะเวลาที่เหลืออีกเพียง 22 วัน หากพิจารณาดูแล้วอาจจะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ เท่านั้น ที่ไทยจะต้องระดมฉีดวัคซีนส่วนที่เหลืออีก 3 ล้านกว่าโดสให้ทันตามกำหนด ซึ่งจำนวนการฉีดวัคซีนที่เพิ่มขึ้นต่อวันขณะนี้จะทำได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 1 แสนกว่าโดส จึงจะสามารถฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้ครบ 100 ล้านโดสตามเป้าหมาย แต่ที่ผ่านมาจำนวนที่ฉีดเพิ่มวัคซีนเพิ่มขึ้นต่อวันนั้นดูเหมือนว่าบางวันจะทำได้ต่ำเกินไป ดั้งนั้นช่วงเวลาที่เหลือต่อจากนี้จะต้องมาลุ้นต่อว่าไทยจะสามารถทำได้ครบ 100 ล้านโดสภายในวันที่ 31 ธ.ค. นี้หรือไม่ 

logoline