โควิด-19

"หมอยง" ประกาศหาอาสาสมัครร่างกายแข็งแรง ทดลองฉีดแอสตร้าฯ เข็ม 3

"หมอยง" เปิดรับอาสาสมัครร่างกายแข็งแรงฉีดซิโนแวคหรือซิโนฟาร์มครบ 2 เข็ม เข้าทดลองฉีดแอสตร้าฯ เป็นเข็มกระตุ้น

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก "Yong Poovorawan" ประกาศรับอาสาสมัครเข้าร่วมการทดลองวัคซีนเข็มกระตุ้น โดยระบุว่า 

โควิด-19 วัคซีน รับอาสาสมัคร ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 1 และวัคซีนแอสตร้าเซนเนกา เข็มที่ 2 และต้องการฉีดกระตุ้นวัคซีนแอสตร้าเซนเนกาเข็มที่ 3   

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก มีโครงการศึกษาวิจัยการกระตุ้นเข็ม 3 หลังได้รับวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) เข็มที่ 1 และวัคซีนแอสตร้าเซนเนกา ​(AstraZeneca) เข็มที่ 2 ในช่วงวันที่ 26 พฤษภาคม - 25 กันยายน 2564 และต้องการฉีดกระตุ้นด้วยวัคซีนแอสตร้าเซเนกา เข็มที่ 3     

ต้องการอาสาสมัครที่มีร่างกายแข็งแรง อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ และไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่ 2 ในช่วงวันที่​ 26 พฤษภาคม - 25 กันยายน 2564​ เพื่อมารับวัคซีนแอสตร้าเซเนกาเป็นเข็มที่3  โดยจะขอตรวจภูมิต้านทานวันที่รับวัคซีน หลังรับวัคซีน 14 และ 28 วัน  เพื่อเปรียบเทียบการกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิดต่างๆกัน  IRB No. 871/64 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

ผู้ใดมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ขอให้กรอกใบสมัครผ่านลิงนี้  คลิกที่นี่ 

\"หมอยง\" ประกาศหาอาสาสมัครร่างกายแข็งแรง ทดลองฉีดแอสตร้าฯ เข็ม 3

ข่าวที่น่าสนใจ