โควิด-19

เหลือเวลาอีก 25 วัน นับถอยหลัง "ฉีดวัคซีน" "100 ล้านโดส"

ไทยเหลือเวลาอีก 25 วันกับเป้าหมาย "ฉีดวัคซีน" 100 ล้านโดส ภายในสิ้นปีนี้ ขณะนี้ฉีดไปแล้ว 95.4 ล้านโดส ขาดอีก 4.5 ล้านโดส

เหลือเวลาอีก 25 วัน กับการเดินหน้าฉีดวัคซีนให้ครบ 100  ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564 ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ตั้งเป้าหมายว่าคนไทยจะต้องได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง สำหรับประเทศไทยเริ่มต้นฉีดวันแรกในวันที่ 7  มิถุนายน 2564  โดยกระทรวงสาธารณะสุขได้ประกาศให้วันดังกล่าว ถือว่าเป็นการเริ่มปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรกพร้อมกันทั่วประเทศ
 

โดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2564  ได้มีการสรุปยอดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั่วประเทศ ดังนี้

ฉีดไปแล้ว 95,496,466 โดส เพิ่มขึ้นกว่า 60,763  โดส

  • ฉีดเข็มที่ 1 สะสม   49,247,200 โดส
  • ฉีดเข็มที่ 2 สะสม   42,480,852  โดส
  • ฉีดเข็มที่ 3 สะสม   3,746,337 โดส
  • ฉีดเข็มที่ 4 สะสม   22,077  โดส

โดยจำนวนดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยจะต้องฉีดวัคซีนเพิ่มเติมอีก 4,503,534 โดส จึงจะครบ 100 ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564  ภายในระยะเวลาที่เหลืออีก 25 วัน เท่ากับว่าจะต้องระดมฉีดวัคซีนให้ได้ประมาณ 180,141โดส/วัน จึงจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคาดว่าภายในสิ้นปี 2564 นี้ จะสามารถฉีดวัคซีนให้คนไทยได้ครบ 100 ล้านโดส ตามที่ ศบค. ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ 

เหลือเวลาอีก 25 วัน นับถอยหลัง \"ฉีดวัคซีน\" \"100 ล้านโดส\"

ข่าวที่น่าสนใจ