โควิด-19

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" หาอาสาสมัครทดลองกินยา "ฟาวิพิราเวียร์" ต้านโควิด

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" หาอาสาสมัครทดลองกินยา "ฟาวิพิราเวียร์" ต้านโควิด
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" ประกาศรับอาสาสมัครที่ครอบครัวเคยติดโควิดทดลองใช้ยาฟาวิพิราเวียร์รักษาอาการติดเชื้อ ตรวจสอบเงื่อนไขที่นี่

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญบุคคลในครอบครัวเดียวกับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK เข้าร่วมโครงการ "การศึกษาโดยการสุ่มแบบกลุ่มโดยใช้ยาฟาวิพิราเวียร์เพื่อป้องกันการติดเชื้อหลังสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในครัวเรือน" เพื่อศึกษาอัตราการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ในครัวเรือน ภายหลังการได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ในผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยรายยืนยัน COVID-19

 

คุณสมบัติผู้ที่จะเข้าร่วมการทดสอบ
1.อายุ 7 ปีขึ้นไป
2.สัมผัสใกล้ชิดความเสี่ยงสูงในครัวเรือนเดียวกันกับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 โดยสัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้อในระยะไม่เกิน 6 ฟุต นานกว่า 10 นาที โดยในครัวเรือนมีผู้อยู่อาศัยมากกว่าหรือเท่ากับ 3 รายขึ้นไป
3️.ระยะเวลาการสัมผัสผู้ป่วยไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้าโครงการ
4️. สามารถติดตามอาการผ่านทางโทรเวชกรรมได้

 

เกณฑ์ที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้

  • ผู้ที่มีอาการระบบทางเดินหายใจ หรือ ได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  • เคยได้รับยาฟาร์วิพิราเวียร์มาก่อน
  • มีข้อห้ามของการรับประทานยาฟาวิพิราเวียร์ เช่น ตั้งครรภ์
  • มีประวัติแพ้ยาฟาวิพิราเวียร์
  • ผู้ป่วยโรคตับเรื้อรังในระดับปานกลาง หรือรุนแรง

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ โทร 0 2765 5797 หรือ 06 4217 5471
โครงการวิจัยนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
รหัสการอนุมัติโครงการ EC No. 112/2564

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" หาอาสาสมัครทดลองกินยา "ฟาวิพิราเวียร์" ต้านโควิด

logoline