โควิด-19

รพ.รามาฯประกาศคิวฉีด "โมเดอร์นา" รอบเดือนธ.ค. 64 และ ม.ค. 65 เช็คที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โรงพยาบาลรามาธิบดี ประกาศคิวฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" รอบเดือนธ.ค. 64 และม.ค. 65 เช็ครายละเอียดการยืนยันสิทธิและเปลี่ยนแปลงสิทธิได้ที่นี่

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ประกาศผ่านเพจเฟสบุ๊ก แจ้งคิวกำหนดฉีดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำเดือนธันวาคม 2564 และเดือนมกราคม 2565 โดยระบุว่า ประชาชนที่สั่งจองวัคซีนโมเดอร์นาไว้กับทางโรงพยาบาลรามาธิบดีทุกคนจะต้องผ่านขั้นตอนการนัดฉีดวัคซีน โดยที่ผู้สั่งจองจะได้รับ SMS อย่างน้อย 5 วัน ก่อนระบบเปิดนัดจองวัคซีน  โดยผู้ ที่มีสิทธิสามารถนัดจองวันฉัดโดยระบุหมายเลขการจองวัคซีน ชื่อ-นามสกุล และเลขบัตรประจำตัวประชาชน ผ่านการสแกน QR Code หรือทางเว็บไซต์ https://www.4.ra.mahidol.ac.th/moderna/#/Manage 

ทั้งนี้สามารถเปลี่ยนชื่อผู้รับวัคซีนได้ก่อนการเข้าระบบลงนัดวันฉีดวัคซีน โดยเมื่อลงวันนัดในระบบแล้วจะล็อกไม่ให้เปลี่ยนชื่อผู้รับวัคซีน รวมถึงสามารถเลื่อนวันนัดการรับวัคซีนในระบบได้ก่อนวันฉีดจริงอย่างน้อย 3 วัน และผู้ที่ได้ระบุวันนัดฉีดวัคซีนในระบบสามารถเลื่อนวันนัดฉีดได้ไม่เกิน 3 เดือน หลังขากที่ระบุการเข้ารับการฉีดวัคซีนครั้งแรก 

กำหนดฉีดวัคซีนดังนี้ 

 

  • ธันวาคม 2564 วันที่ 5,6,10,12,19 และ 26 
  • มกราคม 2565 วันที่ 9,26,23,และ 30 

 

สถานที่ฉีดวัค ชั้น 1-2 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

รพ.รามาฯประกาศคิวฉีด "โมเดอร์นา" รอบเดือนธ.ค. 64 และ ม.ค. 65 เช็คที่นี่

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ