โควิด-19

นนท์ Student แจ้งคิว "ฉีดวัคซีนโควิด" ไฟเซอร์นักเรียน เช็ครายละเอียดที่นี่

นนท์ Student แจ้งคิว "ฉีดวัคซีนโควิด"  ไฟเซอร์นักเรียน เช็ครายละเอียดที่นี่
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

นนท์ Student แจ้งคิว "ฉีดวัคซีนโควิด" ไฟเซอร์สำหรับนักเรียนอายุ 12-20 ปี เริ่มฉีด 25-26 พ.ย. 64 และ 2 ธ.ค. 64 เช็ครายละเอียดที่นี่

สำนักงานสาธารณจังหวัดนนทบุรี แจ้ง ผ่านเฟซบุ๊ก ประกาศฉัดวัคซีนสำหรับนักเรียน  

นนท์ Student "Final Call" แจ้งนัดฉีดวัคซีน สำหรับผู้มีอายุ 12-20 ปี ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนใดๆ มาก่อนที่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้เท่านั้น
สนามฉีดวัคซีน และวันที่ 

1.ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) 

 

  • วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-14.30 น. ฉีดวัคซีนสำหรับผู้มีอายุ 12-20 ปี ที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดนนทบุรี 
  • วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-14.30 น. ฉีดวัคซีนสำหรับผู้มีอายุ 12-20 ปี ที่มีทะเบียนบ้าน หรือ พักอาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี ที่ศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือ ที่ศึกษานอกจังหวัด

2. โรงพยาบาลไทรน้อย ห้องประชุม ชั้น 4 

  • วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. สำหรับผู้มีอายุ 12-20 ปี ที่ศึกษาอยู่ในอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และที่มีทะเบียนบ้าน หรือ พักอาศัยอยู่ในอำเภอไทรน้อยจังหวัดนนทบุรี 

 

หากพักอาศัยใน จ.นนทบุรี แต่ไม่ได้มีทะเบียนบ้านอยู่ใน จ.นนทบุรี ให้แสดงหลักฐาน สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่อาศัยจริงในจังหวัดนนทบุรี และให้เจ้าบ้านเซนต์รับรองในสำเนาทะเบียนบ้านที่อาศัยจริงว่า ... “ข้าพเจ้าขอรับรองว่า นายอยู่ แฝงนนท์ ได้อาศัยอยู่ในบ้านของข้าพเจ้าจริง เป็นเวลาเกินกว่า 6 เดือนจริง” พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าบ้าน
 การฉีดวัคซีนจะต้องได้รับการยินยอมและอนุญาตจากผู้ปกครอง

นนท์ Student แจ้งคิว "ฉีดวัคซีนโควิด"  ไฟเซอร์นักเรียน เช็ครายละเอียดที่นี่

logoline