โควิด-19

เหลือเวลาอีก 40 วัน นับถอยหลัง "ฉีดวัคซีน" "100 ล้านโดส"

ไทยเหลือเวลาอีก 40 วันกับเป้าหมาย "ฉีดวัคซีน" 100 ล้านโดส ภายในสิ้นปีนี้ ขณะนี้ฉีดไปแล้ว 88.9 ล้านโดส ขาดอีก 11 ล้านโดส

เหลือเวลาอีก 40  วัน กับการเดินหน้าฉีดวัคซีนให้ครบ 100  ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564 ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ตั้งเป้าหมายว่าคนไทยจะต้องได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง สำหรับประเทศไทยเริ่มต้นฉีดวันแรกในวันที่ 7  มิถุนายน 2564  โดยกระทรวงสาธารณะสุขได้ประกาศให้วันดังกล่าว ถือว่าเป็นการเริ่มปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรกพร้อมกันทั่วประเทศ

โดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่  21 พฤศจิกายน 2564  ได้มีการสรุปยอดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั่วประเทศ ดังนี้

ฉีดไปแล้ว 88,932,972 โดส เพิ่มขึ้นกว่า 78,811 โดส

  • ฉีดเข็มที่ 1 สะสม  46,693,434 โดส
  • ฉีดเข็มที่ 2 สะสม  39,1201,356  โดส
  • ฉีดเข็มที่ 3 สะสม  3,029,295    โดส
  • ฉีดเข็มที่ 4 สะสม  8,887  โดส

โดยจำนวนดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยจะต้องฉีดวัคซีนเพิ่มเติมอีก 11,067,028 โดส จึงจะครบ 100 ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564  ภายในระยะเวลาที่เหลืออีก 40 วัน เท่ากับว่าจะต้องระดมฉีดวัคซีนให้ได้ประมาณ 276,675โดส/วัน จึงจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคาดว่าภายในสิ้นปี 2564 นี้ จะสามารถฉีดวัคซีนให้คนไทยได้ครบ 100 ล้านโดส ตามที่ ศบค. ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ 

เหลือเวลาอีก 40 วัน นับถอยหลัง \"ฉีดวัคซีน\" \"100 ล้านโดส\"