โควิด-19

"หมอยง" เปิดรับอาสาสมัครทดลอง "ฉีดวัคซีนเข็ม3" แอสตร้า หรือ mRna เต็มโดส

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"หมอยง" เปิดรับอาสาสมัครที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน "ฉีดวัคซีนเข็ม3" ด้วนแอสตร้า หรือวัคซีนmRna แบบเต็มโดส สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้

ศ.นพ.ยง  ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟสบุ๊ก Yong Poovorawan เปิดรับอาสาสมัครเข้าร่วมทดลองโครงการวิจัยฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 โดยระบุข้อความว่า 

โควิด-19 วัคซีน รับอาสาสมัครฉีดกระตุ้น วัคซีน แอสตร้างเซเนกา หรือ เอ็มอาร์เอ็นเอ เข็มที่ 3 เต็มโดส ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก  15 พ.ย. 2564 ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก มีโครงการศึกษาวิจัยการกระตุ้นเข็มที่ 3 หลังได้รับวัคซีน แบบไข้ว 2 เข็มแรก 

ซิโนแวค (Sinovac) เข็มที่1 และวัคซีนแอสตร้าเซเนกา (AstraZeneca) เข็มที่2   มาแล้ว 6 เดือน จะได้รับวัคซีน เข็ม ที่ 3 เป็น แอสตร้าเซเนกา (AstraZeneca) หรือ  ไฟเซอร์ (Pfizer) หรือ โมเดอร์นา (Moderna) เต็มโดส  

 

โดยอาสาสมัครมีคุณสมบัติดังนี้ 

  • ได้รับวัคซีนแบบไข้ว  ซิโนเวค (Sinovac) เข็มที่1 และ ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) เป็นเข็มที่2 
  • ต้องได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนกาเข็มที่ 2 ในช่วงวันที่ 3 มิถุนายน – 1 กันยายน 2564 หรือ มานาน 3 ถึง 6 
  • ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ 
  • ไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน 
  • มีร่างกายแข็งแรง อายุ 18 ปีขึ้นไป 
  • อาสาสมัครจะได้รับวัคซีน แอสตร้างเซเนกา ไฟเซอร์  หรือ โมเดอร์นา เป็นเข็มที่ 3 เต็มโดส โดยจะขอตรวจเลือ

โครงการผ่านคณะกรรมการจริยธรรม No. 871/64 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ผู้ใดมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ขอให้กรอกใบสมัครผ่าน google form : https://forms.gle/SvaG32suRpWiYQq87   ท่านั้น

"หมอยง" เปิดรับอาสาสมัครทดลอง "ฉีดวัคซีนเข็ม3" แอสตร้า หรือ mRna เต็มโดส

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ