โควิด-19

"ฉีดวัคซีนโควิด" ร้องเยียวยาได้ที่นี่ พร้อมเร่งอนุมัติจ่ายเงินภายใน 5 วัน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ฉีดวัคซีนโควิด" แล้วได้รับความเสียหาย สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ที่นี่ พร้อมเร่งอนุมัติจ่ายเงินภายใน 5 วัน เช็คระดับความหนักเบาของอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น จ่ายหรือไม่และจ่ายเป็นจำนวนเท่าใด

 

เกาะติด "ฉีดวัคซีนโควิด" ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงาน จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 กุมภาพันธ์ - 12 พฤศจิกายน 2564) รวม 84,094,565 โดส ใน 77 จังหวัด ขณะที่ ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ยอดฉีดทั่วประเทศ 773,944 โดส เข็มที่ 1 : 259,689 ราย เข็มที่ 2 : 481,230 ราย และ เข็มที่ 3 : 33,025 ราย โดยจำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 45,069,302 ราย จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 36,281,904 ราย และ จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 2,743,359 ราย

 

 

ฉีดวัคซีนโควิด, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, สปสช., การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น, จ่ายเงินเยียวยา, อาการไม่พึงประสงค์

 

 

 

 

ด้าน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ระบุ การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณี "ฉีดวัคซีนโควิด" ผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนโควิด-19 หลักเกณฑ์การพิจารณาแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ

  • ระดับ 1 กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร จ่ายไม่เกิน 4 แสนบาท
  • ระดับ 2 เกิดความเสียหายถึงขั้นสูญเสียอวัยวะหรือพิการจนมีผลต่อการดำรงชีวิต จ่ายไม่เกิน 2.4 แสนบาท
  • ระดับ 3 มีอาการป่วยต้องรักษาต่อเนื่อง จ่ายไม่เกิน 1 แสนบาท

ผู้ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ใน 3 จุด คือ

  1. ที่หน่วยบริการที่ไปรับการฉีด
  2. ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  3. ที่ สปสช. เขตพื้นที่ทั้ง 13 สาขาเขต

 

 

หลังจากได้รับคำร้องแล้ว จะมีคณะอนุกรรมการในระดับเขต ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนภาคประชาชนเป็นผู้พิจารณาว่าจะจ่ายเงินเยียวยาหรือไม่และจ่ายเป็นจำนวนเท่าใด ตามหลักฐานทางการแพทย์และระดับความหนักเบาของอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น

โดยเมื่อมีผู้มายื่นคำร้องแล้ว คณะอนุกรรมการฯ ระดับเขตพื้นที่จะเร่งพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องไม่เห็นด้วยกับผลการวินิจฉัย ก็มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อเลขาธิการ สปสช. ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบผลการวินิจฉัย

 

 

 

 

  • สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน สปสช. 1330
  • ดาวน์โหลดแแบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโควิดได้ที่ https://www.nhso.go.th/storage/files/841/001/nhso_VaccinCovid19.pdf : คลิกที่นี่

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ