โควิด-19

"นักเรียนติดเชื้อโควิด" ในสถานศึกษา เปิดแผนเผชิญเหตุ จะต้องปฏิบัติอย่างไร

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เมื่อพบ "นักเรียนติดเชื้อโควิด" ในห้องเรียน เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดในสถานศึกษา เปิดแผนเผชิญเหตุ นักเรียน ครู และสถานศึกษา จะต้องปฏิบัติอย่างไร

 

เกาะติด "นักเรียนติดเชื้อโควิด" หลังจากเปิดภาคเรียน กระทรวงศึกษาธิการ คลายข้อสงสัย แผนเผชิญเหตุ เมื่อพบนักเรียนติดเชื้อในห้องเรียน หากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ในสถานศึกษา นักเรียน ครู และสถานศึกษา จะต้องปฏิบัติอย่างไร

โดยสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดทำแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันตามระดับการแพร่ระบาด โควิด-19 ของสถานศึกษา กรณีหากพบผู้ติดเชื้อ หรือมีความเสี่ยงสูง มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

แนวทางของโรงเรียน

 • เมื่อพบผู้ติดเชื้อ มากกว่า 1 ห้องเรียน

 

 1. ปิดห้องเรียน 3 วัน เพื่อทำความสะอาด
 2. ห้องเรียนอื่นเรียน On-Site ตามปกติ

 

* สั่งปิดห้องเรียน ระดับชั้น หรือทั้งสถานศึกษา ตามสถานศึกษาพิจารณา

 

 • เมื่อพบผู้ติดเชื้อในห้องเรียน 1 คน ปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันกับ ข้อ 1. ข้อ 2. และ (เพิ่มเติม)

 

 1. สุ่มตรวจกลุ่มเสี่ยงทุก 2 สัปดาห์
 2. ปฏิบัติตามมาตรการ TST Plus***

 

 

 

 

แนวทางของครูและนักเรียน

 • เมื่อพบผู้ติดเชื้อ มากกว่า 1 ห้องเรียน

 

 1. ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT
 2. ประเมิน TST** ทุกวัน
 3. ห้องแอร์ระบายอากาศทุก 2 ชั่วโมง

 

 • เมื่อพบผู้ติดเชื้อในห้องเรียน 1 คน ปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันกับ ข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 3. และ (เพิ่มเติม)

 

 1. ผู้เสี่ยงสูง งดเรียน On-Site และกักตัว 14 วัน
 2. ผู้เสี่ยงต่ำสังเกตอาการและทำตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

 

 

 

 

หมายเหตุ : **TST คือ แบบประเมินความเสี่ยงตนเอง , ***TST Plus คือ แบบประเมินความเสี่ยงสถานศึกษา

 

 

ข้อมูล : กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ