โควิด-19

"สถานที่เสี่ยงโควิด" เชียงใหม่สั่งปิดเพิ่มรัว ๆ ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนอื้อ

"สถานที่เสี่ยงโควิด" เชียงใหม่สั่งปิดเพิ่มรัว ๆ ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนอื้อ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติสั่งปิด "สถานที่เสี่ยงโควิด" เพิ่มอีก 2 แห่ง หลังพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน โดยก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงก็ประกาศปิดในหลายอำเภอมาแล้ว

 

สั่งปิด "สถานที่เสี่ยงโควิด" อำเภอแม่อาย - อำเภอสันป่าตอง 14 วัน วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2564) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ สั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มอีก 2 แห่ง ในอำเภอแม่อาย และอำเภอสันป่าตอง เป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ ภายหลังพบการติดเชื้อโรคโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน

 

  1. ปิดพื้นที่ ตลาดสดโชคบรรจง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2564
  2. ปิดพื้นที่ แคมป์คนงานศูนย์อาชีวศึกษา บริเวณทิศตะวันออกวัดศรีปันเงิน หมู่ที่ 11 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 8 - 21 พฤศจิกายน 2564

 

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง และเป็นการยกระดับมาตรการการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อ โควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปใน "สถานที่เสี่ยงโควิด" ดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค พร้อมให้นายอำเภอแต่ละอำเภอ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

 

 

 

สถานที่เสี่ยงโควิด, เชียงใหม่, อำเภอแม่อาย, อำเภอสันป่าตอง, ตลาดสดโชคบรรจง, แคมป์คนงาน, ศูนย์อาชีวศึกษา

 

สถานที่เสี่ยงโควิด, เชียงใหม่, อำเภอแม่อาย, อำเภอสันป่าตอง, ตลาดสดโชคบรรจง, แคมป์คนงาน, ศูนย์อาชีวศึกษา

 

สถานที่เสี่ยงโควิด, เชียงใหม่, อำเภอแม่อาย, อำเภอสันป่าตอง, ตลาดสดโชคบรรจง, แคมป์คนงาน, ศูนย์อาชีวศึกษา

 

 

 

 

สถานที่เสี่ยงโควิด, เชียงใหม่, อำเภอแม่อาย, อำเภอสันป่าตอง, ตลาดสดโชคบรรจง, แคมป์คนงาน, ศูนย์อาชีวศึกษา

 

สถานที่เสี่ยงโควิด, เชียงใหม่, อำเภอแม่อาย, อำเภอสันป่าตอง, ตลาดสดโชคบรรจง, แคมป์คนงาน, ศูนย์อาชีวศึกษา

 

สถานที่เสี่ยงโควิด, เชียงใหม่, อำเภอแม่อาย, อำเภอสันป่าตอง, ตลาดสดโชคบรรจง, แคมป์คนงาน, ศูนย์อาชีวศึกษา

 

 

วันเดียวกัน ก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมง จังหวัดเชียงใหม่เพิ่งสั่งปิด "สถานที่เสี่ยงโควิด" หลังพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน ดังนี้

 

  1. พื้นที่หย่อมบ้านไทใหญ่ หลังวัดเวฬุวัน หมู่ที่ 3 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 4 - 17 พฤศจิกายน 2564
  2. สถานประกอบการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร (ล้งส้มเจ๊แอร์) เลขที่ 86/3 หมู่ 8 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 6 - 19 พฤศจิกายน 2564

 

นอกจากนี้ ยังได้ขยายระยะเวลาปิดพื้นที่ แคมป์คนงานวิวดอย หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ออกไปอีก 14 วัน จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง และเป็นการยกระดับมาตรการการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

สถานที่เสี่ยงโควิด, เชียงใหม่, อำเภอแม่อาย, อำเภอสันป่าตอง, ตลาดสดโชคบรรจง, แคมป์คนงาน, ศูนย์อาชีวศึกษา

 

สถานที่เสี่ยงโควิด, เชียงใหม่, อำเภอแม่อาย, อำเภอสันป่าตอง, ตลาดสดโชคบรรจง, แคมป์คนงาน, ศูนย์อาชีวศึกษา

 

สถานที่เสี่ยงโควิด, เชียงใหม่, อำเภอแม่อาย, อำเภอสันป่าตอง, ตลาดสดโชคบรรจง, แคมป์คนงาน, ศูนย์อาชีวศึกษา

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด