โควิด-19

อัปเดตจุดฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" ฟรีประจำเดือนพ.ย. 2564 มีที่ไหนบ้างเช็คเลย

อัปเดตจุดฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" ฟรีประจำเดือนพ.ย. 2564 มีที่ไหนบ้างเช็คเลย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อัปเดตล่าสุดจุดฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" ฟรีมีทั้งแบบวอล์คอินและลงทะเบียนล่วงหน้า นักเรียน-คนท้อง-ประชาชนทั่วไป ตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดได้ที่นี่

รวมมาให้อีกครั้งสำหรับจุดฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" แบบไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับประชาชนทั่วไป นักเรียน และหญิงมีครรภ์ โดยในเดือนพ.ย. 2564 นี้ ยังมีโรงพยาบาล ศูนย์ดูแลสุขภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัด หลายแห่งเปิดจุดฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" ให้ประชาชน ดังนี้ 

 

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 แบบ วอล์ค อิน ไม่ต้องลงทะเบียน สำหรับเด็กอายุ 12 - 18 ปี เป็นเด็กที่ศึกษานอกระบบ และ เด็กนักเรียนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนจากจุดฉีดในสถานศึกษาใดๆมาก่อน  โดยจะให้บริการด้วยวัคซีนไฟเซอร์ pfizer (วัคซีนเข็ม 1 )

 

โดยสามารถวอล์ค อิน เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ -10 พ.ย. 2564 (ให้บริการทุกวัน) เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประตู 2 จุดบริการผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง (จุดเปราะบาง)

 

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เปิดให้เด็กอายุ 12 - 18 ปีบริบูรณ์ ที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ (ทุกอำเภอ) สามารถวอล์ค อิน เข้ารับวัคซีนเข็ม 1  ไฟเซอร์  Pfizer ในวันที่   3 และ 5 พ.ย. 2564 เวลา 08.00 - 15.00 น. นอกจากนั้นแล้ว ยังให้บริการเข็ม 2 สำหรับผู้ที่นัดฉีดไฟเซอร์ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์
 

รับบัตรคิวที่ โรงยิมรักษ์สุขภาพ 
เปิดบัตรฉีดวัคซีน / วัดความดัน / ซักประวัติ
ฉีดวัคซีนที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 9
เอกสารที่ต้องเตรียม 

 

บัตรประจำตัวประชาชน
บัตรนักเรียน / นักศึกษา (ถ้ามี)
ใบเซ็นยินยอมการฉีดวัคซีนจากผู้ปกครอง(ขอรับเอกสารได้ที่ เคาน์เตอร์ปฏิคม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1)
ดาวน์โหลดใบนัดเข็ม 2 และใบรับรองการฉีดวัคซีนได้ทาง BRH Connect  ทั้งนี้กรุณามาติดต่อก่อนเวลา 15.00 น

โรงพยาบาลพนมสารคาม เปิดให้เด็กอายุ 12 - 17 ปี และหญิงตั้งครรภ์คนไทยอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่อาศัยในเขตพื้นที่อำเภอพนมสารคาม สามารถวอล์ค อิน เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1 ในวันที่ 3 พ.ย. 2564 เวลา 12.30 - 14.00 น. (แจกคิวเวลา 11.00 น.) โดยจะให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์จำนวน 300 คิวต่อวัน 

 

โรงพยาบาลหัวหิน เปิดฉีดวัคซีนให้หญิงตั้งครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ฟรี ในวันที่ 3-4 พ.ย.  2564  เวลา 7.00-12.00 น. ณ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย โดยนำหลักฐานเป็นสมุดฝากครรภ์ และบัตรประชาชนมายื่น ณ จุดฉีด


 

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนเข็ม 1 ไฟเซอร์ ฟรี สำหรับเด็กอายุ 12 -17 ปี ที่อยู่นอกระบบการศึกษา โดยต้องเป็นเด็กที่มีบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเท่านั้น โดยจะเปิดฉีดวัคซีนในวันที่ 4 พ.ย. 2564 สามารถวอล์ค อิน รับบัตรคิวและเริ่มฉีดตั้งแต่เวลา 14.00 น. รับจำนวนจำกัด 160 คน   ณ อาคารพุทไธสวรรย์ ชั้น 1 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 


โรงพยาบาลหาดใหญ่ เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนเข็ม 1 ไฟเซอร์ เฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาหรือทำงานในจังหวัดสงขลาเท่านั้น โดยกำหนดการฉีดวัคซีนถึงวันที่ 5 พ.ย. 2564 ณ สนามกีฬาจิระนคร จำกัดจำนวน 500 คนต่อวัน 

 

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เปิดจองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ชั้น ม.1 – ม.6 หรือเทียบเท่า และ เด็กและเยาวชนที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษา อายุ 12 – 17 ปี  ที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.นครสวรรค์ สามารถเข้ารับฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13:00 – 15:00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี 2 ทั้งนี้สามารถจองวัคซีนและสอบถามเพิ่มเติม โทร. 056-219801 , 056-219838
 

โรงพยาบาลบางกล่ำ เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ฟรี ถึง 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ โรงพยาบาลบางกล่ำ โดยผู้ที่มีสิทธิเข้ารับวัคซีนต้องมีอายุ 12 ปีขึ้นไป ,สัญชาติไทย,บัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนบ้านในจังหวัดสงขลาเท่านั้น ส่วนในวันเข้ารับวัคซีนให้เตรียมบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการฉีดวัคซีน ต้องเตรียมเอกสารดังนี้ 
สำเนาบัตรประชาชน
ใบอนุญาตจากผู้ปกครอง
แบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงก่อนเข้ารับวัคซีน 

 

สำหรับจุดฉีดไฟเซอร์ที่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า มีดังนี้ 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดลงทะเบียนไฟเซอร์สำหรับหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ลงทะเบียนกับห้องฝากครรภ์กองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อรับสิทธิ์ได้ที่ 02-763-4006 และ 02-763-4007 เวลา 08.30-15.30 น (จำนวนจำกัดเฉพาะผู้ลงทะเบียนเท่านั้น)

 

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิด Walk in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับนักเรียนอายุ 12-18 ปี อำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โดยโรงเรียนที่สามารถ Walk in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ได้ มีทั้งหมด 3 โรงเรียนได้แก่ มหิดลวิทยานุสรณ์ , วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และโรงเรียนสาธิตนานาชาติ ม.มหิดล 


 

ศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย ศึกษาแบบสุ่มโดยปกปิดข้อมูลผู้สังเกตการณ์ เพื่อประเมินความสามารถในการสร้างภูมิคุ้มกัน และความปลอดภัยหลังการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 แอสตร้าเซนเนก้า หรือไฟเซอร์แบบเต็มโดสหรือครึ่งโดส

คุณสมบัติ
- สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
- เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อซิโนแวคครบ 2 เข็ม โดยเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ห่างกัน 21-28 วัน
- เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อซิโนแวคเข็มที่ 2 อย่างน้อย 60 วัน
- สามารถมาพบแพทย์ตามนัดได้
- ยินดีลงนามเข้าร่วมโครงการ
ช่องทางการสมัคร แสกน QR Code ในโปสเตอร์นี้เพื่อลงทะเบียนได้เลยค่ะ หรือคลิก https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdAaETZYg.../viewform
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยคลินิก (SICRES) โทร.097-278-6942

 

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เปิดให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปที่อ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปที่มีโรคประจำตัวต่างๆ 

สามารถโทรติดต่อนัดหมายตามเบอร์โรงพยาบาลรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านทั้ง 8 แห่ง หรือ ติดตามทางเพจ/website ของรพ.ทั้ง 8 แห่งเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน
ติดต่อโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านทางโทรศัพท์เพื่อนัดหมายวันรับวัดซีน รพ.ปทุมธานี 02-5988688 ,02-5491058-4  รพ.สามโดก 02-1993791 รพ.หนองเสือ  รพ.ลำลูกกา 02-5631080-1  รพ.ลาดหลุมแก้ว 02-5991650-1  รพ.ธัญบุรี 02-5772600-2  รพ.คลองหลวง 02-8046446-9 ชพ.ประชาธิปัตย์ 02-6634248

 

 

โรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปี ขึ้นไป กลุ่มผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ ขึ้นไป และกลุ่มเสี่ยงเรื้อรังในเด็กอายุ 12-18 ปี โดยลงทะเบียนในหมอพร้อม หรือสงขลาวัคซีนแล้ว จะได้รับการฉีดวัคซีนตามคิว สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด