โควิด-19

อัปเดต รพ.วิภาวดีแจ้งคิวฉีด "โมเดอร์นา" รอบ 1 ใครจองไว้เช็ครายละเอียดที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โรงพยาบาลวิภาวดีแจ้งคิวฉีด "โมเดอร์นา" รอบ1 เริ่มฉีด 9-15 พ.ย.นี้ เช็ครายละเอียดการฉีด-การเลื่อนฉีดครบที่นี่

โรงพยาบาลวิภาวดี ประกาศแจ้ง จำนวนวัคซีน Moderna ที่ได้ รับจัดสรร (รอบที่ 1) โดยระบุว่า 

โรงพยาบาลวิภาวดี ได้รับการจัดสรรทั้งหมด 26,000 โดส โดยจะแบ่งเป็น กลุ่มลูกค้าองค์กร 2,600 โดส และบุคคลทั่วไป 23,400 โดส

โดยโรงพยาบาลจะเริ่มฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 ทำการฉีดตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น. ของทุกวัน โดยไม่มีวันหยุด เว้นแต่ จะมีการขาดส่งของวัคซีน จากทางองค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดย รพ. จะเลื่อนไปเป็นวันถัดไปที่ ได้รับส่งมอบวัคซีน หรือวันที่เร็วที่สุด

 

เบื้องต้น ทางโรงพยาบาลวิภาวดีได้จัดคิวฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ตามลำดับการจ่ายเงิน ครบทุกคนและจัดลำดับการฉีดที่ได้รับจัดสรรแล้ว ดังนี้

 

  • วันที่ 9 พฤศจิกายน 64 ลำดับคิวที่ 1- 1,800
  • วันที่ 10 พฤศจิกายน 64 ลำดับคิวที่ 1,801- 3,600
  • วันที่ 11 พฤศจิกายน 64 ลำดับคิวที่ 3,601- 5,400
  • วันที่ 12 พฤศจิกายน 64 ลำดับคิวที่ 5,401 – 7,200
  • วันที่ 13 พฤศจิกายน 64 ลำดับคิวที่ 7,201- 9,000
  • วันที่ 14 พฤศจิกายน 64 ลำดับคิวที่ 9,001-10,800
  • วันที่ 15 พฤศจิกายน 64 ลำดับคิวที่ 10,801-12,600

 

หมายเหตุ : **ลำดับคิวอาจมีการขยับได้ หากผู้ที่ซื้อแพ็คเกจ แจ้ง เป็นเข็มกระตุ้นทั้ง 2 เข็ม แทนการฉีดแบบเข็มแรก

 

โดยหากระหว่างนี้ ทางองค์การเภสัชกรรม ไม่มีประกาศส่งมอบวัคซีนล๊อตที่ 2  ทาง โรงพยาบาลจะจำเป็นต้องเลื่อนการฉีด เพื่อสำรองเข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มแรก และจะแจ้งให้ท่านทราบทาง SMS อีกครั้ง

แต่หากทางองค์การเภสัชกรรม มีกำหนดส่งมอบวัคซีนล๊อตที่ 2 อย่างต่อเนื่อง ทาง โรงพยาบาลจะทำการฉีดต่อไปเรื่อยๆ โดยอาจจะมีการเพิ่มหรือลดจำนวนการฉีดต่อวัน ตามการส่งมอบจากทางองค์การเภสัชกรรมเป็นหลัก (เนื่องจากอาจจะมีการเพิ่มจำนวนการฉีดต่อวัน ขอให้ท่านเข้าระบบการเลื่อนวันนัดฉีด เพื่อ เข้าไปดูวันและเวลาที่ว่างอยู่เสมอ เพราะอาจจะมีช่วงเวลาที่ว่างตรงตามที่ท่านต้องการได้) โดยหากมีการลด จะเป็นการเลื่อนตามลำดับก่อนหลังที่ได้ลงไว้ในระบบเป็นเกณฑ์

 

ท่านที่ไม่ระบุยืนยันตัวตนผู้ฉีดก่อนวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 24.00 น.(เที่ยงคืน) จะยังไม่ได้วันและเวลาที่ฉีด 

 

สำหรับผู้ที่ได้ระบุข้อมูลผู้ฉีดก่อนวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 24.00 น. โรงพยาบาลจะส่ง กำหนดนัดหมายการฉีดวัคซีนของท่านทาง SMS และ Email ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564  

 

หากท่านได้รับแล้วและต้องการเลื่อนสามารถดำเนินการตามคู่มือการเลื่อนนัดฉีดวัคซีน  https://youtu.be/DbFwSVSACNE

 

ทั้งนี้ ท่านจะสามารถเลื่อนวันและเวลานัดฉีดได้ หากวันและเวลาที่ท่านต้องการนั้นมีผู้เลื่อนออกไป หรือยังว่างอยู่

 

ท่านจะไม่สามารถเลื่อนวันนัดฉีดได้ 2 วัน ก่อนเวลานัดฉีดของท่าน 

logoline