โควิด-19

เปิดเงื่อนไขวัคซีน "Moderna" เข็มกระตุ้น 1 ขวด 50 mcg ฉีดได้ 20 คน เริ่มฉีดปี 65

เปิดเงื่อนไขวัคซีน "Moderna" เข็มกระตุ้น 1 ขวด 50 mcg ฉีดได้ 20 คน เริ่มฉีดปี 65
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดเงื่อนไข วัคซีน "Moderna" เข็มกระตุ้น 1 ขวด 50 ไมโครกรัม ฉีดได้ 20 คนต่อรอบ เริ่มฉีดปี 2565

ภายหลังราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองวัคซีน "Moderna" เข็มกระตุ้น 50 ไมโครกรัมต่อโดส ในราคา 555 บาท สำหรับองค์กรนิติบุคคล และโรงพยาบาล
ที่ให้บริการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ขั้นต่ำ 12 คนขึ้นไป โดยเปิดให้ลงทะเบียนจองไปเมื่อวันที่ 29 ต.ค.2564 


ล่าสุด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้แจ้งข้อมูลอัปเดต การจองวัคซีน "Moderna"  จองด้วยกัน ฉีดพร้อมกัน โดยระบุรายละเอียด ดังนี้

 

เปิดเงื่อนไขวัคซีน "Moderna" เข็มกระตุ้น 1 ขวด 50 mcg ฉีดได้ 20 คน เริ่มฉีดปี 65

 

ข้อกำหนดสำหรับองค์กรนิติบุคคลที่จองวัคซีน "Moderna" 50 ไมโครกรัม กับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 

  • วัคซีน "Moderna" 1 ขวด ฉีดเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน 50 ไมโครกรัมได้ 20 คน
  • การกดรอบส่งวัคซีน และนัดหมายเข้ารับการฉีด ผู้ประสานงานองค์กร จะต้องจัดบุคคลเข้ารับการฉีดในสถานพยาบาลเดียวกัน และนัดหมายเข้ารับวัคซีนวันเดียวกัน 20 คนต่อรอบ สำหรับเข็มกระตุ้นโมเดอร์นา 50 ไมโครกรัม หรือ 10 คนต่อรอบ สำหรับเข็มกระตุ้นโมเดอร์นา 100 ไมโครกรัม 
  • หากมาไม่ครบตามจำนวนที่ได้นัดหมายไว้ วัคซีนที่คงเหลือในขวด จะไม่สามารถเก็บไปฉีดในวันถัดไปได้ และองค์กรจะต้องเสียโควตาโดสวัคซีนสำหรับผู้ที่ไม่มารับบริการตามวันที่กำหนด

 

 

ข้อแนะนำการฉีดวัคซีน "Moderna" ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 

  • แนะนำใช้เป็นเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันในปี 2565 (โดยฉีดเป็นวัคซีนเข็มที่ 3 หรือ 4) โดยฉีดห่างจากวัคซีนเข็มล่าสุด 3-6 เดือน (แล้วแต่ชนิดวัคซีนที่ได้รับก่อนหน้านั้น)
  • ลงทะเบียนจองพร้อมโอนเงินมัดจำ 250 บาทต่อโดส จนถึง 31 ธันวาคม 2564 และโอนเงินมัดจำ 400 บาทต่อโดสตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป และชำระเงินส่วนที่เหลือเต็มตามจำนวน เมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีน พร้อมจำนวนที่บริจาคอีก 10%
  • กำหนดเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และสถานพยาบาลที่อยู่ในระบบจัดสรรวัคซีนที่รับฉีดแทนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ทั่วประเทศ
  • จัดสรรวัคซีนในเดือนมีนาคม ตามลำดับองค์กรที่โอนเงินจองเข้ามาก่อน และจัดสรรต่อทุก 3 เดือน หรือเมื่อได้รับวัคซีนจากต่างประเทศจนได้รับวัคซีนครบตามจำนวน
     

 

logoline