โควิด-19

อัปเดตคิวฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" พร้อมวิธีการโอนสิทธิ-เลื่อนฉีดเช็คที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อัปเดตคิวฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" โรงพยาบาลเอกชนทุกแห่ง พร้อมเช็ควิธีโอนสิทธิ-เลื่อนคิวใครจองไว้เช็ครายละเอียดครบจบที่นี่

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป สำหรับใครที่จองวัคซีนทางเลือกวัคซีนโมเดอร์นาเอาไว้กับทางโรงพยาบาลเอกชนนั้น ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งเริ่มทยอยประกาศคิวและวันที่ออกมาแล้ววันนี้ "คมชัดลึก"รวมคิว วัน เวลาการเข้ารับวัคซีนโมเดอร์นา ของโรงพยาบาลเอกชน มาให้ ดังนี้   

โรงพยาบาลในเครือเกษมราษฎร์ แจ้งลำดับคิวลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มได้รับบริการวัคซีนทางเลือก Moderna (โมเดอร์นา) ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่งจะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

โดยลูกค้าสามารถเริ่มเข้าสู่ระบบเพื่อจองวัน-เวลาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป โดยทางโรงพยาบาลมีการจัดลำดับคิวในการเข้าสู่ระบบเพื่อจองวัน-เวลาเข้ารับบริการ ดังนี้

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 1-800
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 801-1,600
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 1,601-2,400
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 2,401-3,200
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 3,201-4,000
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 4,001-4,800
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 4,801-5,600
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 5,601-6,100

อัปเดตคิวฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" พร้อมวิธีการโอนสิทธิ-เลื่อนฉีดเช็คที่นี่

โรงพยาบาลวิมุต แจ้งว่า ว่าได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา รอบที่ 1 จำนวน 18,000 โดส โดยแบ่งเป็นกลุ่มลูกค้าองค์กร 6,000 โดส และบุคคลทั่วไป 12,000 โดส ซึ่งจะเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 9-28 พฤศจิกายน 2564 ทางโรงพยาบาลมีการจัดลำดับคิวการเข้าสู่ระบบ เพื่อจอง วัน-เวลา เข้ารับบริการ โดยส่งลิงก์นัดหมายผ่านทาง SMS ดังนี้

ลูกค้าองค์กร เจ้าหน้าที่จะแจ้งไปยัง HR / ผู้ประสานงานของท่าน

บุคคลทั่วไป สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจองวัน-เวลา เข้ารับบริการได้ตามวันดังกล่าว (ท่านสามารถเข้าระบบนัดหมายผ่านทาง SMS ที่ รพ.ส่งไป) ดังนี้

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 1-1,500
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 1,501-3,000
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 3,001-6,000
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 6,001-9,000
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 9,001 –12,000
ทั้งนี้ สำหรับท่านที่ไม่ได้จองวัน-เวลาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามวันและลำดับคิวข้างต้น ท่านยังสามารถจองวัน-เวลารับบริการฉีดวัคซีนได้อีกครั้งใน SMS เดิม

สำหรับท่านที่ต้องการส่งมอบหรือโอนสิทธิ์ วัคซีน Moderna ให้ผู้อื่น ท่านสามารถทำได้ตามขั้นตอนนี้

เมื่อท่านได้รับ SMS และลงทะเบียนกรอกรหัสการจองเข้าสู่ระบบแล้ว (ตามขั้นตอนที่ 1-4)

จากนั้นท่านเข้าไปกดลิงก์ "รหัสคูปอง" ของท่าน แล้ว Copy ส่งมอบให้บุคคลท่านนั้น (ขั้นตอนที่ 4)

จากนั้น ผู้ที่ได้รับ "รหัสคูปอง" สามารถ Scan Qr code ด้านล่าง เพื่อเข้าสู่ระบบการลงทะเบียน และทำตามขั้นตอน 5-16

 

อัปเดตคิวฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" พร้อมวิธีการโอนสิทธิ-เลื่อนฉีดเช็คที่นี่

เครือโรงพยาบาลบางปะกอกและโรงพยาบาลปิยะเวท ประกาศแจ้งลำดับคิวเพื่อตรวจสอบวันนัดฉีดวัคซีน หรือโอนสิทธิ์วัคซีนโมเดอร์นา เพื่อเข้ารับบริการสำหรับรอบที่ 1 เดือน พ.ย. ในกลุ่มบุคคลทั่วไป   โดยโรงพยาบาลมีการจัดลำดับคิวฉีดรอบที่1 เริ่มฉีด 11 พย 2564 เป็นต้นไป ดังนี้

รพ.บางปะกอก1 คิวที่ 1-750

รพ.บางปะกอก3 คิวที่ 1-130

รพ.บางปะกอก8 คิวที่ 1-270

รพ.บางปะกอกรังสิต 2 คิวที่ 1-630

รพ.บางปะกอก สมุทรปราการ คิวที่ 1-430

รพ.บางปะกอก9 อินเตอร์เนชั่นแนล คิวที่ 1-2,500

รพ.ปิยะเวท คิวที่ 1-3,770

โดยแต่ละโรงพยาบาลมีการจัดลำดับคิว ดังนี้

1.รพ.บางปะกอก 1 คิวที่ 1-750
2.รพ.บางปะกอก 3 คิวที่ 1-130
3.รพ.บางปะกอก 8 คิวที่ 1-270
4.รพ.บางปะกอกรังสิต 2 คิวที่ 1-630
5.รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ คิวที่ 1-430
6.รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล คิวที่ 1-2,500
7.รพ.ปิยะเวท คิวที่ 1-3,700

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่จองวันและเวลาเข้ารับวัคซีนโมเดอร์นาแล้ว จะเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. เป็นต้นไป โดยจะต้องชำระค่าบริการฉีดเพิ่มที่จุดฉีด 450 บาท

 

อัปเดตคิวฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" พร้อมวิธีการโอนสิทธิ-เลื่อนฉีดเช็คที่นี่

 

 

 

โรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลธนบุรี ได้รับการจัดสรรวัคซีนทั้งสิ้นจำนวน 72,000 โดส (ในจำนวนนี้รวมยอดจองแบบลูกค้าองค์กร ยอดจองแบบลูกค้าทั่วไป และ รวมถึงสำรองไว้เป็นเข็ม 2 สำหรับผู้ที่จองวัคซีน 2 เข็ม)
THG จึงขอแจ้งลำดับคิวท่านที่อยู่ในกลุ่มได้รับบริการวัคซีนทางเลือก Moderna ใน รอบที่1 เดือน พฤศจิกายน 2564 (สำหรับลูกค้าทั่วไป) ซึ่งจะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีน ตั้งแต่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 - วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้

วันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-23.59 น. ลำดับคิวที่  1,-5,000 
เวลา 14.00-23.59 ลำดับคิวที่ 5,001-10,000 
วันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-23.59 น. ลำดับคิวที่ 10,001-15,000
เวลา 14.00-23.59 ลำดับคิวที่ 15,001-20,000 
วันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2564 เวลา  09.00-23.59 น.  ลำดับคิวที่ 20,001-25,000 
เวลา 14.00-23.59 ลำดับคิวที่ 25,001-31,000

 

อัปเดตคิวฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" พร้อมวิธีการโอนสิทธิ-เลื่อนฉีดเช็คที่นี่

 

 

 โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ - Princ Hospital Suvarnabhumi 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 และความต้องการวัคซีนทั่วโลก ทำให้การส่งมอบวัคซีนถูกเลื่อนการส่งมอบ จนกระทั่งเมื่อวานนี้ (1 พ.ย. 64) วัคซีนโมเดอร์นาล็อตแรก รอบที่ 1 ถึงประเทศไทย ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจรับรองรุ่นการผลิต หลังจากนั้นกระจายส่งต่อให้กับโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งต่อไป

เราตระหนักว่าในทุกระยะเวลาการรอคอยวัคซีนของท่าน คือช่วงเวลาที่สำคัญของรพ. ตลอดเวลาที่ผ่านมา รพ. ติดตามข่าวสารเพื่อรายงานให้กับผู้ใช้บริการทุกท่านอย่างใกล้ชิด

ขณะนี้ รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ พร้อมแล้วที่จะเรียนให้ทุกท่านทราบกำหนดการวัคซีน MODERNA ที่ได้รับจัดสรรล็อตแรก (รอบที่ 1) จำนวน 7,280 โดส

โดยมีรหัสการจองที่ได้รับการจัดสรรอยู่ในกลุ่มลำดับที่ 1 มีกำหนดการต่างๆ ดังต่อไปนี้

• ภายใน 5 พ.ย. 64 ขอความกรุณานำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีนผ่านลิงก์ที่ได้รับผ่าน SMS หากไม่นำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีนภายในที่กำหนด ท่านจะไม่สามารถทำการจองวันและเวลาผ่าน QueQ ในล็อตแรก (รอบที่ 1) นี้ได้

• วันที่ 8-10 พ.ย. 64

เปิดให้ผู้ใช้บริการเข้าไปทำนัดหมายวันและเวลาเข้ารับวัคซีนผ่านแอปพลิเคชัน QueQ ได้แก่

รหัส IND-000001 ถึง IND-007754

รหัส PRINCH-P000001 ถึง PRINCH-P014537

รหัส MKTO-000001 ถึง MKTO-000364

• วันที่ 9-11 พ.ย. 64

เปิดให้ผู้ใช้บริการเข้าไปทำนัดหมายวันและเวลาเข้ารับวัคซีนผ่านแอปพลิเคชัน QueQ ได้แก่

รหัส PSUV-000001 ถึง PSUV-024908

รหัส KBKJ-000001 ถึง KBKJ-024899

• วันที่ 11 พ.ย. 64 เป็นต้นไป

ในกรณีที่ยังไม่เต็ม จะทยอยเปิดตามลำดับการจอง (แจ้งผ่าน SMS) จนกว่าจะเต็มสิทธิ์ที่ได้รับจัดสรรวัคซีนในล็อตแรก (รอบที่ 1) และพร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 64 เป็นต้นไป โดยทางรพ.จะแจ้งขั้นตอนนัดหมายวันและเวลาเข้ารับวัคซีนผ่าน QueQ ให้ทราบในเร็วๆนี้

ท่านสามารถตรวจเช็ครหัสการจองว่าอยู่ในล็อตแรก (รอบที่ 1) ได้ที่: https://www.princsuvarnabhumi.com/moderna-check/

* รหัสการจองที่ประกาศข้างต้น ไม่รวมรหัสจองมากกว่า 100 โดสขึ้นไป ขอความกรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ที่ประสานไว้ หรือติดต่อ LineOA: @psuv หรือ @princ_experience

** ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอความกรุณาติดตามประกาศอย่างเป็นทางการ

จากทางโรงพยาบาลฯ อีกครั้ง

ทางรพ.หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วัคซีนล็อตแรก ในรอบถัดไป จะมาในเร็ววันนี้ เพื่อให้บริการวัคซีนท่านอย่างเร็วที่สุด ระหว่างนี้ยังแนะนำให้ท่านหมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างและปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ด้วยความห่วงใยจากรพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

อัปเดตคิวฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" พร้อมวิธีการโอนสิทธิ-เลื่อนฉีดเช็คที่นี่

 

 

โรงพยาบาลวิภาวดี ได้รับการจัดสรรทั้งหมด 26,000 โดส โดยจะแบ่งเป็น กลุ่มลูกค้าองค์กร 2,600 โดส และบุคคลทั่วไป 23,400 โดส

.

โดยโรงพยาบาลจะเริ่มฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 ทำการฉีดตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น. ของทุกวัน โดยไม่มีวันหยุด เว้นแต่ จะมีการขาดส่งของวัคซีน จากทางองค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดย รพ. จะเลื่อนไปเป็นวันถัดไปที่ ได้รับส่งมอบวัคซีน หรือวันที่เร็วที่สุด

.

เบื้องต้น ทางโรงพยาบาลวิภาวดีได้จัดคิวฉีด ตามลำดับการจ่ายเงิน ครบทุกคนและจัดลำดับการฉีดที่ได้รับจัดสรรแล้ว ดังนี้

  • วันที่ 9 พฤศจิกายน 64 ลำดับคิวที่ 1- 1,800
  • วันที่ 10 พฤศจิกายน 64 ลำดับคิวที่ 1,801- 3,600
  • วันที่ 11 พฤศจิกายน 64 ลำดับคิวที่ 3,601- 5,400
  • วันที่ 12 พฤศจิกายน 64 ลำดับคิวที่ 5,401 – 7,200
  • วันที่ 13 พฤศจิกายน 64 ลำดับคิวที่ 7,201- 9,000
  • วันที่ 14 พฤศจิกายน 64 ลำดับคิวที่ 9,001-10,800
  • วันที่ 15 พฤศจิกายน 64 ลำดับคิวที่ 10,801-12,600

หมายเหตุ : **ลำดับคิวอาจมีการขยับได้ หากผู้ที่ซื้อแพ็คเกจ แจ้ง เป็นเข็มกระตุ้นทั้ง 2 เข็ม แทนการฉีดแบบเข็มแรก

หากท่านได้รับแล้วและต้องการเลื่อนสามารถดำเนินการตามคู่มือการเลื่อนนัดฉีดวัคซีน https://youtu.be/DbFwSVSACNE

ทั้งนี้ ท่านจะสามารถเลื่อนวันและเวลานัดฉีดได้ หากวันและเวลาที่ท่านต้องการนั้นมีผู้เลื่อนออกไป หรือยังว่างอยู่

.

หากท่านได้รับแล้วและต้องการเลื่อนสามารถดำเนินการตามคู่มือการเลื่อนนัดฉีดวัคซีน https://youtu.be/DbFwSVSACNE

ทั้งนี้ ท่านจะสามารถเลื่อนวันและเวลานัดฉีดได้ หากวันและเวลาที่ท่านต้องการนั้นมีผู้เลื่อนออกไป หรือยังว่างอยู่

.

หากท่านได้รับแล้วและต้องการเลื่อนสามารถดำเนินการตามคู่มือการเลื่อนนัดฉีดวัคซีน https://youtu.be/DbFwSVSACNE

ทั้งนี้ ท่านจะสามารถเลื่อนวันและเวลานัดฉีดได้ หากวันและเวลาที่ท่านต้องการนั้นมีผู้เลื่อนออกไป หรือยังว่างอยู่

.

ท่านจะไม่สามารถเลื่อนวันนัดฉีดได้ 2 วัน ก่อนเวลานัดฉีดของท่าน

ในกรณีที่ผ่านวันนัดหมายของท่านแล้ว และท่านไม่ได้เข้ามารับวัคซีน ท่านจะไม่สามารถเลื่อนคิวด้วยตนเองได้ ต้องเลื่อนนัดผ่าน ศูนย์วัคซีน Moderna

การเปลี่ยนตัวผู้ฉีด จะต้องเปลี่ยนในระบบโดยผู้ที่ทำการจ่ายเงินเท่านั้น ไม่สามารถทำการเปลี่ยนหน้างานได้

ในวันให้บริการฉีดวัคซีน กรุณามาให้ตรงในช่วงเวลานัดหมายของท่าน เนื่องจากที่จอดรถมีจำนวนจำกัด

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ