โควิด-19

เหลือเวลาอีก 74 วัน นับถอยหลัง "ฉีดวัคซีน" "100 ล้านโดส"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ไทยเหลือเวลาอีก 74 วันกับเป้าหมาย "ฉีดวัคซีน" 100 ล้านโดส ภายในสิ้นปีนี้ ขณะนี้ฉีดไปแล้ว 65.8 ล้านโดส ขาดอีก 34.1 ล้านโดส

เหลือเวลาอีก 74 วัน กับการเดินหน้าฉีดวัคซีนให้ครบ 100  ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564 ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ตั้งเป้าหมายว่าคนไทยจะต้องได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง สำหรับประเทศไทยเริ่มต้นฉีดวันแรกในวันที่ 7  มิถุนายน 2564  โดยกระทรวงสาธารณะสุขได้ประกาศให้วันดังกล่าว ถือว่าเป็นการเริ่มปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรกพร้อมกันทั่วประเทศ

โดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่  17 ตุลาคม 2564  ได้มีการสรุปยอดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั่วประเทศ ดังนี้

ฉีดไปแล้ว 65,812,813 โดส เพิ่มขึ้นกว่า 190,537 โดส

  • ฉีดเข็มที่ 1 สะสม 37,768,305 โดส
  • ฉีดเข็มที่ 2 สะสม  26,135,495 โดส
  • ฉีดเข็มที่ 3 สะสม   1,904,630 โดส
  • ฉีดเข็มที่ 4 สะสม  1,383  โดส

โดยจำนวนดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยจะต้องฉีดวัคซีนเพิ่มเติมอีก  34,187,187โดส จึงจะครบ 100 ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564  ภายในระยะเวลาที่เหลืออีก 74 วัน  เท่ากับว่าจะต้องระดมฉีดวัคซีนให้ได้ประมาณ 461,989 โดส/วัน จึงจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคาดว่าภายในสิ้นปี 2564 นี้ จะสามารถฉีดวัคซีนให้คนไทยได้ครบ 100 ล้านโดส ตามที่ ศบค. ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ 

อย่างไรก็ตามแม้ว่าขณะนี้จะสามารถฉีดวัคซีนในแต่ะวันได้ตามเป้าหมายที่ ศบค. กำหนดเอาไว้แต่กลับพบว่าประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ยังคงพบการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวิกฤติดังกล่าวอาจจะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งวัคซีนที่มีประสิทธิภาพลงไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันการป่วยหนัก และเสียชีวิตให้แก่ประชาชน ประกอบกับเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่คนในพื้นที่เนื่องจากจังหวัดในภาคใต้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ 

เหลือเวลาอีก 74 วัน นับถอยหลัง \"ฉีดวัคซีน\" \"100 ล้านโดส\"

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ