โควิด-19

"ฉีดวัคซีนโควิด" Moderna จำกัด 40,000 โดส 4 กลุ่มเป้าหมายเช็กลงทะเบียนด่วน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผู้ต้องการ "ฉีดวัคซีนโควิด" Moderna เช็กเงื่อนไขวันเวลาสถานที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีแจ้งลงทะเบียนด่วน จำกัด 40,000 โดส

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประชาสัมพันธ์ สำรวจผู้ต้องการ "ฉีดวัคซีนโควิด" โมเดอร์นา Moderna สภากาชาดไทย ตามที่ อบจ.ราชบุรี ได้สั่งจองวัคซีนทางเลือก Moderna จากสภากาชาดไทย จำนวน 40,000 โดส เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีความรุนแรงมากขึ้นมาโดยตลอด ทั้งนี้ สภากาชาดไทย ได้พิจารณากลุ่มคนเป้าหมายที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีน โควิด-19 ในลำดับแรก ได้แก่

  1. ครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาล หรือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สำเนาบัตรข้าราชการหรือเอกสารรับรอง)
  2. ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (สำเนาบัตรประชาชน)
  3. ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง (สำเนาบัตรผู้พิการ)
  4. สตรีมีครรภ์ (หนังสือรับรองแพทย์)

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

วันเวลาสถานที่ลงทะเบียน "ฉีดวัคซีนโควิด" Moderna

  • ที่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ใกล้บ้าน ภายในวันที่ 17 กันยายน 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวน

หมายเหตุ

  • ผู้ขอรับวัคซีนต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน

 

 

ประชาสัมพันธ์ "ฉีดวัคซีนโควิด" Moderna กลุ่มเป้าหมายเช็กลงทะเบียนด่วน

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ