โควิด-19

เช็กด่วน "ฉีดวัคซีน" ซิโนฟาร์ม เทศบาลเมืองบางแก้ว รับ Walk-in 2 วัน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เทศบาลเมืองบางแก้ว เปิดรับ Walk-in "ฉีดวัคซีน" ซิโนฟาร์ม สำหรับประชาชน ที่มีบัตรประชาชนในตำบลบางแก้ว รวมไปถึงผู้ที่ ย้ายทะเบียนบางแก้วมาใหม่ แต่ยังไม่ได้ทำบัตรประชาชนใหม่

เทศบาลเมืองบางแก้ว เปิดรับ Walk-in "ฉีดวัคซีน" ซิโนฟาร์ม สำหรับประชาชน ที่มีบัตรประชาชนในตำบลบางแก้ว รวมไปถึงผู้ที่ ย้ายทะเบียนบางแก้วมาใหม่ แต่ยังไม่ได้ทำบัตรประชาชนใหม่

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

สำหรับรายละเอียด Walk-in "ฉีดวัคซีน" ซิโนฟาร์ม เทศบาลเมืองบางแก้ว ผู้ที่มีคุณสมบัติ มีบัตรประชาชนในตำบลบางแก้ว และ ย้ายทะเบียนบางแก้วมาใหม่ แต่ยังไม่ได้ทำบัตรประชาชนใหม่ สามารถ Walk-in ฉีดวัคซีนในวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ที่ 11 - 12 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตบางแก้ว เทศบาลเมืองบางแก้ว

 

เอกสารที่ต้องนำติดตัวไป "ฉีดวัคซีน" ซิโนฟาร์ม ประกอบด้วย 

 

1.บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา และสำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีที่ย้ายเข้าใหม่)

 

2.บัตรประชาชนที่มีที่อยู่ในตำบลบางแก้วตัวจริง พร้อมสำเนา

 

 

 

 

สรุปสถานการณ์ โควิด-19 ตำบลบางแก้ว ประจำวันที่ 10 กันยายน 2564

 

เช็กด่วน \"ฉีดวัคซีน\" ซิโนฟาร์ม เทศบาลเมืองบางแก้ว รับ Walk-in  2 วัน

 

 

logoline