โควิด-19

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19 เปิดรับ "อาสาสมัคร" มีค่าตอบแทน ชุด PPE - ATK ให้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศูนย์ช่วยเหลือเด็ก โควิด-19 ระดมพลังเครือข่าย "อาสาสมัคร" ในการ ดูแลเด็ก ประกาศเปิดรับอาสาสมัครรายบุคคล และครอบครัวอาสาสมัคร เช็กเลยขั้นตอนการสมัครง่าย ๆ

วันที่ 9 กันยายน 2564 ศูนย์ช่วยเหลือเด็ก "โควิด-19" โดยความร่วมมือระหว่าง กรมกิจการเด็กและเยาวชน กสศ. กรมสุขภาพจิต ยูนิเซฟ ระดมพลังเปิดรับเครือข่าย "อาสาสมัคร" ในการ "ดูแลเด็ก" แบ่งเป็นอาสาสมัครรายบุคคล และครอบครัวอาสาสมัคร 

 

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 

1.มีประสบการณ์การดูแลเด็กและสามารถดูแลความปลอดภัยของเด็ก 

2. มีความเสี่ยงต่ำจากการติดเชื้อขณะปฏิบัติงาน หรือหากติดเชื้อจะเกิดความรุนแรงของอาการน้อย เช่น 

2.1 เคยมีประวัติการติดเชื้อมาก่อนหรือได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 ครั้ง 
2.2 อายุไม่เกิน 50 ปี (ยกเว้น อาสาสมัครครอบครัวอุปถัมภ์ ไม่เกิน 65 ปี)           
2.3 ไม่มีโรคประจำตัวที่ควบคุมไม่ได้ 

 

3. ยินยอมในการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานที่กำหนด 

รูปแบบการปฏิบัติงานของ "อาสาสมัคร" แบ่งเป็น 5 รูปแบบ คือ อาสาสมัครรายบุคคลมี 4 รูปแบบ และครอบครัวอาสาสมัครมี 1 รูปแบบ 

1. ดูแลเด็กในสถานกักตัวหรือบ้านพักเด็กและครอบครัว : ดูแลเด็กกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง อายุไม่เกิน 8 ปี หรือไม่สามารถดูแลตัวเอง 14 วัน 24 ชั่วโมง 

2. ดูแลเด็กในสถานพยาบาล : ดูแลเด็กติดเชื้อ อายุไม่เกิน 8 ปี หรือไม่สามารถดูแลตัวเอง 14 วัน 24 ชั่วโมง 

3. ดูแลเด็กในพื้นที่ชุมชน : ดูแลเด็กติดเชื้อและครอบครัว ติดตามอาการรายงานแพทย์ ส่งยาหรือของใช้ที่จำเป็น 

4. อาสาสมัครจัดการรายกรณี (CM) : ประสานส่งต่อการให้ความช่วยเหลือเด็ก เป็นรายบุคคลตามแนวทางที่กำหนด 

5. ครอบครัวอาสาสมัคร (ครอบครัวอุปถัมภ์) : ดูแลเด็กชั่วคราว ระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครองหายเจ็บป่วย/มีความพร้อมรับเด็กกลับไปดูแลเด็ก หรือรอจัดหาการเลี้ยงดูทดแทนรูปแบบอื่น 

 

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19 เปิดรับ \"อาสาสมัคร\" มีค่าตอบแทน ชุด PPE - ATK ให้

 

 

อาสาสมัคร ด้านต่าง ๆ จะได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่น 

-ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
-อุปกรณ์จำเป็น เช่น ชุด PPE ชุดตรวจ ATK
-องค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็ก
-การให้คำปรึกษาระหว่างปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด โดยเจ้าหน้าที่ 

ผู้สนใจสามารถสมัครเป็น "อาสาสมัคร" ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 ผ่านทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ และ Facebook "กรมกิจการเด็กและเยาวชน" , www.dcy.go.th และ กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา www.eef.or.th 

หรือสมัครโดยตรงได้ที่ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน ตึกดรุณวิถี ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี 

ในส่วนภูมิภาค สมัครได้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวทั้ง 76 จังหวัด 

 

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

 

เพจเฟซบุ๊ก : กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
เว็บไซต์ : https://www.eef.or.th/
เพจเฟซบุ๊ก : กรมกิจการเด็กและเยาวชน
เว็บไซต์ : https://www.dcy.go.th/
Line : @savekidscovid19

ผศ.รณรงค์ จันใด 089-421-4440 
อ.พัชชา เจิงกลิ่นจันทร์ 096-914-5949

 

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19 เปิดรับ \"อาสาสมัคร\" มีค่าตอบแทน ชุด PPE - ATK ให้

 

ที่มา กรมกิจการเด็กและเยาวชน

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ