โควิด-19

อบจ.ลำพูน เปิดลงทะเบียน จองวัคซีน "โมเดอร์นา" ฟรี เริ่มพรุ่งนี้ เช็กเงื่อนไข

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ข่าวดีมาแล้ว อบจ.ลำพูน เปิดลงทะเบียน จองวัคซีนฟรี "โมเดอร์นา" Moderna เริ่มลงทะเบียนได้พรุ่งนี้ 4 กันยายน 2564 เป็นวันแรก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน "อบจ.ลำพูน" เปิดรับลงทะเบียน จองวัคซีนฟรี "โมเดอร์นา" Moderna โดยจะเปิดให้ ลงทะเบียน ในวันพรุ่งนี้ 4 กันยายน 2564 เป็นวันแรก และจะปิดลงทะเบียนวันที่ 12 กันยายน 2564 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

"อบจ.ลำพูน" ขอแจ้ง วัน เวลา เปิดรับลงทะเบียน จองวัคซีน "โมเดอร์นา" Moderna สำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 5,000 ราย โดยจะเปิดรับลงทะเบียน ในวันที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และจะปิดรับลงทะเบียน วันที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 17.00 น. 

 

สำหรับเงื่อนไข ผู้มีสิทธิลงทะเบียน จองวัคซีน "โมเดอร์นา" Moderna ได้แก่ ผู้ที่ยังไม่ได้เคยรับวัคซีนโควิด-19 , ต้องมีทะเบียนบ้านในจังหวัดลำพูน และผู้ที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายดังต่อไปนี้ 

 

1. ผู้พิการ (ทางการเรียนรู้/สติปัญญา/ออทิสติก/ซ้ำซ้อน) ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

2.ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป

3.บุคลากรทางการแพทย์ และพยาบาล ในถิ่นทุรกันดารที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน

4.ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล หรือครู อาจารย์ที่ทำหน้าที่สอนในโรงเรียน (โรงเรียนในสังกัด อปท.)

5.บุคลากรที่ปฏิบัติงานช่วยฉีดวัคซีนในพื้นที่

 

การบริการ ฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" Moderna "ฟรี" ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยสามารถลงทะเบียนในระบบออนไลน์ "คลิกภูมิ+พลัส" คลิกเลย clickpoomplus

 

 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อบจ.ลำพูน โทรศัพท์ 053-597260 ต่อ 207 

 

อบจ.ลำพูน เปิดลงทะเบียน จองวัคซีน \"โมเดอร์นา\" ฟรี เริ่มพรุ่งนี้ เช็กเงื่อนไข

 

อบจ.ลำพูน เปิดลงทะเบียน จองวัคซีน \"โมเดอร์นา\" ฟรี เริ่มพรุ่งนี้ เช็กเงื่อนไข

 

 

logoline