โควิด-19

นิด้าโพล เผยผลสำรวจมาตรการ "ล็อกดาวน์" ควรไปต่อหรือไม่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

นิด้าโพล เผยผลสำรวจของประชาชนเรื่อง มาตรการ "ล็อกดาวน์" "มาตรการล็อกดาวน์ควรไปต่อหรือไม่" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

นิด้าโพล เผยผลสำรวจของประชาชนเรื่อง มาตรการ "ล็อกดาวน์" "มาตรการล็อกดาวน์ควรไปต่อหรือไม่" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,312 หน่วยตัวอย่าง

 

โควิดวันนี้ อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เผยว่าเกี่ยวกับ มาตรการ "ล็อกดาวน์" ควรไปต่อหรือไม่นั้น 

 

ซึ่งจากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงการประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ โควิด-19 จากมาตรการ "ล็อกดาวน์" ในปัจจุบันพบว่า

 

- ร้อยละ 35.67 ไม่ประสบความสำเร็จเลย เพราะการ ล็อกดาวน์ ไม่มีความเข้มงวด มีการ ล็อกดาวน์ แค่บางพื้นที่ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ยังคงดำเนินชีวิตอย่างปกติ ทำให้มีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น 

 

- ร้อยละ 28.81 ระบุว่า ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ เพราะ ประชาชนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามที่รัฐกำหนด และบางคนก็ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

 

- ร้อยละ 26.83 ระบุว่า ค่อนข้างประสบความสำเร็จ เพราะ ประชาชนมีการปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด งดการรวมตัว ทำให้ลดการแพร่ระบาดลงได้

 

- ร้อยละ 6.17 ระบุว่า ประสบความสำเร็จมาก เพราะ มีการจำกัดการเดินทางทำให้ลดการแพร่ระบาดของเชื้อลงได้

 

- และร้อยละ 2.52 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ

 

ส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินการมาตรการล็อกดาวน์เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 พบว่า

 

- ร้อยละ 26.14 ระบุว่า ควรดำเนินการต่อ แต่ให้มีมาตรการเข้มข้นขึ้น เพราะ มาตรการต่าง ๆ ต้องจริงจัง และบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับคนที่ฝ่าฝืน เพื่อให้ประชาชนจะได้หยุดการเดินทาง ลดการเดินทางข้ามจังหวัด ลดการรวมตัวมากยิ่งขึ้น และควรดำเนินการต่อ แต่ให้ผ่อนคลายมาตรการลง เพราะบางพื้นที่ยอดผู้ติดเชื้อลดลงแล้ว และประชาชนบางส่วนก็ได้รับวัคซีนแล้ว ในสัดส่วนที่เท่ากัน

 

 

- ร้อยละ 24.16  ระบุว่า ไม่ควรดำเนินการต่อ เพราะ ถึงแม้จะมีมาตรการล็อกดาวน์ยังไงก็ยังมีจำนวนยอดผู้ติดเชื้อเยอะอยู่ดี รัฐบาลควรจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพมาฉีดให้แก่ประชาชน ขณะที่บางส่วนระบุว่า ประชาชนส่วนมากได้รับผลกระทบในเรื่องของการไม่สามารถประกอบอาชีพได้

 

- ร้อยละ 21.27 ระบุว่า ควรดำเนินการต่อเหมือนเดิม เพราะ มาตรการเป็นการควบคุมที่พอดี มีการควบคุมเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเท่านั้น ประชาชนยังสามารถประกอบอาชีพและเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวก

 

- ร้อยละ 2.29 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ

 

ด้านความกังวลว่าจะเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 มากขึ้น หากมีการยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ หรือมีการผ่อนคลายมาตรการลง พบว่า 

 

  • ร้อยละ 33.38  ค่อนข้างกังวล 
  • ร้อยละ 31.33 กังวลมาก 
  • ร้อยละ 18.45 ไม่กังวลเลย 
  • ร้อยละ  16.54 ไม่ค่อยกังวล
  • ร้อยละ 0.30 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ

 

ส่วนเรื่องการยอมรับ ถ้ามีการยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ หรือมีการผ่อนคลายมาตรการลง แต่ทำให้มีการแพร่ระบาด ของโควิด-19 เพิ่มขึ้น พบว่า 

 

  • ร้อยละ 30.26 ค่อนข้างยอมรับได้ 
  • ร้อยละ 29.42 ไม่ยอมรับเลย
  • ร้อยละ 25.30 ยอมรับได้แน่นอน 
  • ร้อยละ 14.18 ไม่ค่อยยอมรับ
  • ร้อยละ 0.84 ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ

 

ข้อมูลจาก นิด้าโพล

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ