โควิด-19

รพ.จุฬาลงกรณ์ แจ้งขยายเวลาปรับลดบริการผู้ป่วยนอก-เพิ่มเตียงรับผู้ป่วยใน

รพ.จุฬาลงกรณ์ แจ้งขยายเวลาปรับลดบริการผู้ป่วยนอก-เพิ่มเตียงรับผู้ป่วยใน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประกาศขอขยายเวลาการปรับลดบริการผู้ป่วยนอกและการเพิ่มเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยใน

ประกาศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เรื่อง ขอขยายเวลาการปรับลดบริการผู้ป่วยนอกและการเพิ่มเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยในของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

 

 

 

ตามที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้มีการปรับลดการบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิ่งหาคม 2564 นั้น 

 

ขณะนี้ การแพร่ระบาดฯ ยังมีการติดเชื้ออยู่เป็นวงกว้าง ส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อยังมีแนวโน้มคงที่ ไม่ได้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นมากนัก ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความหนาแน่นของผู้ป่วยที่ยังคงรอการรักษา และสอดคล้องไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดฯ ทางโรงพยาบาล จึงขอขยายเวลาการปรับลดบริการผู้ป่วยนอกและการเพิ่มเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยในของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทั้งระบบปกติและคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ดังนี้ 

 

1.ลดจำนวนผู้ป่วยนอกเหลือร้อยละ 50 ทั้งระบบปกติและคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โดยของดรับผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยที่ไม่มีนัดหมาย และผู้ป่วยส่งต่อระหว่างโรงพยาบาล ยกเว้นรายที่จำเป็นเร่งด่วน 

 

2.ผู้ป่วยที่มีนัดหมาย โรงพยาบาลจะติดต่อผู้ป่วย เพื่อให้บริการทางไกล และให้ผู้ป่วยเดินทางมายังโรงพยาบาลเฉพาะรายที่จำเป็นเท่านั้น 

 

 

3.เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยด้านอายุรกรรม ณ หอผู้ป่วย ชั้น 18 โซน B1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

 

4.เปิดให้บริการรังสีรักษา ณ หน่วยรังสีรักษา ชั้น 6 อาคารว่องวานิช

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

 

ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2564

 

รพ.จุฬาลงกรณ์ แจ้งขยายเวลาปรับลดบริการผู้ป่วยนอก-เพิ่มเตียงรับผู้ป่วยใน

 

ที่มา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 

 

logoline