โควิด-19

คลายล็อกดาวน์ เปิด "หาดบางแสน" วันแรก ส่อง 5 มาตรการ ห้ามอะไรบ้าง

คลายล็อกดาวน์ ชลบุรี เปิด "หาดบางแสน" วันแรก ไม่เกินเวลา 20.00 น. ส่อง 5 มาตรการ ห้ามอะไรบ้าง

หลังจากที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ชลบุรี ได้ออกประกาศคำสั่ง ที่ 97/2564 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 "คลายล็อกดาวน์" โดยเนื้อหาระบุว่า 

 

 

 

1.ร้านอาหารสามารถนั่งทานได้ เปิดไม่เกินเวลา 20.00 น. และงดขาย-ดื่มสุราในร้าน 

2.ร้านเสริมสวย สถานเสริมความงาม ร้านตัดผม เปิดได้ 

3.ร้านนวดเปิดได้ ไม่เกิน 20.00 น. (เฉพาะนวดฝ่าเท้า) 

4.ตลาดนัดเปิดได้ตามเวลาปกติ จนถึง 20.00 น. (เฉพาะจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภคเท่านั้น) 

5.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า เปิดได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. 

(มีเงื่อนไข 1.สถานเสริมความงาม ร้านนวดเฉพาะนวดฝ่าเท้า เปิดได้และใช้บริการผ่านการนัดหมาย ส่วนร้านตัดผมให้นัดหมายและจำกัดการให้บริการในร้านรายละไม่เกิน 1 ชั่วโมง 2.สถาบันกวดวิชา โรงภาพยนตร์ สวนสนุก ฟิตเนส ตู้เกม เครื่องเล่น ยังคงปิดให้บริการ) 

6.สวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬา สระว่ายน้ำ สถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง-ในร่มที่อากาศถ่ายเท เปิดบริการได้ไม่เกิน 20.00 น. 

7.ชายหาด ชายทะเล อ่างเก็บน้ำ เปิดได้ไม่เกิน 20.00 น. (งดดื่มสุรา/แอลกอฮอล์ทุกชนิดในสถานที่) 

8.สถาบันการศึกษา ใช้อาคารเพื่อการเรียนการสอนได้ 

9.ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเกิน 25 คน 

 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง 

 

ล่าสุดที่เพจ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ได้โพสต์สรุปประกาศ กรณี "หาดบางแสน" สามารถใช้พื้นที่ได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. และห้ามอะไรบ้าง มีดังนี้ 

 

  • ชายหาดบางแสน สามารถใช้พื้นที่ได้ ไม่เกินเวลา 20.00 น. 
  • งดการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด 
  • ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด 
  • ห้ามดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญหรือความไม่สงบเรียบร้อย หรือขัดต่อระเบียบกฎหมาย 
  • ห้ามดำเนินกิจกรรมอันเป็นการรวมกลุ่ม มั่วสุม ที่สุ่มเสี่ยงก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค 

 

คลายล็อกดาวน์ เปิด \"หาดบางแสน\" วันแรก ส่อง 5 มาตรการ ห้ามอะไรบ้าง

 

 

ข่าวยอดนิยม