โควิด-19

เจ๋ง คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล คิดค้น "น้ำยาบ้วนปาก" สูตรยับยั้ง โควิด-19 ได้ผล 99.9%

สุดเจ๋ง คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ต่อยอดพัฒนา คิดค้น "น้ำยาบ้วนปาก" ที่สามารถยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสก่อโรค "โควิด-19" ได้ผล 99.9% เตรียมส่งต่อ รพ.สนาม - เรือนจำ - ค่ายทหาร

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนา "น้ำยาบ้วนปาก" ที่สามารถยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสก่อโรค "โควิด-19" รวมถึงเชื้อกลายพันธุ์ ได้ 99.9% หลังการบ้วนปาก 

 

 

โดย "น้ำยาบ้วนปาก" ที่ทาง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ต่อยอดพัฒนามาจากผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากสำหรับผู้ป่วยที่มีแผลในช่องปาก ที่ทำจากสารสกัดธรรมชาติข้าวไทย และขณะนี้น้ำยาบ้วนปากที่สามารถยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสก่อโรค "โควิด-19" ก็ได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในนามของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล เรียบร้อยแล้ว 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า โรงพยาบาลทันตกรรมมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยจากการให้บริการที่ปลอดเชื้อต่อผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤติ "โควิด-19" ซึ่งจะต้องมีการเตรียมช่องปากของผู้ป่วยให้ปลอดภัย ด้วยการให้ผู้ป่วยบ้วนปากด้วยน้ำยาที่มีฤทธิ์ยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโควิด ก่อนเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมทุกครั้ง 

 

โดยสูตรนวัตกรรม "น้ำยาบ้วนปาก" ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการแพร่กระจายของไวรัสโควิดนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ร่วมกับ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล คิดค้นขึ้น ซึ่งพบว่าสามารถสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดเชื้อของผู้ป่วย และไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงต่อเยื่อบุภายในช่องปาก 

 

ทีมวิจัยน้ำยาบ้วนปากสูตรฆ่าเชื้อ โควิด-19 ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศรัญญา ตันเจริญ  หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ อกนิษฐ์ จิตต์มิตรภาพ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

เจ๋ง คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล คิดค้น \"น้ำยาบ้วนปาก\" สูตรยับยั้ง โควิด-19 ได้ผล 99.9%

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศรัญญา กล่าวว่า น้ำยาบ้วนปากที่มีฤทธิ์ยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสก่อโรค โควิด-19 นี้ ยังมีผลต่อเชื้อโควิดที่กลายพันธุ์ ส่วนผสมสำคัญคือการใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในปริมาณที่เหมาะสมและปลอดภัย มีการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ในเซลล์เส้นใยเหงือกของมนุษย์ จนเห็นผลจริงในผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าสามารถยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโควิดได้มากกว่า 99.9% 

 

"สมมติว่ามีปริมาณเชื้อไวรัสโควิด-19 ประมาณ 1 แสนตัว หากใช้น้ำยาบ้วนปากนี้แล้ว จะทำให้เหลือเชื้อไวรัสโควิด ที่มีชีวิตอยู่เพียงประมาณ 41 ตัว เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้น้ำยาบ้วนปากชนิดอื่น ๆ จุดเด่นอีกอย่างคือความสามารถในการยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโควิดที่กลายพันธุ์ได้ โดยจะไปทำลายไขมันที่หุ้มตัวเชื้อไวรัส ทำให้ขาดองค์ประกอบที่จะเพิ่มจำนวนต่อไปได้ นอกจากนี้ยังไม่ทำให้เกิดการติดสีที่วัสดุตัวฟันของผู้ป่วยอีกด้วย" รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศรัญญา กล่าว 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศรัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า น้ำยาบ้วนปากนี้ยังสามารถจัดเก็บได้นานเกิน 1 ปีในอุณหภูมิห้อง ซึ่งพบว่ายังสามารถยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อโควิดได้เช่นเดิม โดยใช้เวลาในการบ้วนปากเพียงไม่ถึง 1 นาที อย่างไรก็ตามเรามีแผนจะนำไปใช้ตามโรงพยาบาลสนามต่าง ๆ ทัณฑสถาน และค่ายทหาร ในช่วงวิกฤติโควิด-19 

 

 

ข่าวยอดนิยม