โควิด-19

"จองวัคซีนซิโนฟาร์ม" อบจ.ลพบุรี 10,400 คนวันนี้ สำหรับ ปชช.ทั่วไป 3 กลุ่ม

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เปิดให้ลงทะเบียน "จองวัคซีนซิโนฟาร์ม" จำนวน 10,400 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เปิดให้ลงทะเบียน "จองวัคซีนซิโนฟาร์ม" จำนวน 10,400 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจาก ปชช.เป็นอย่างมาก 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

สำหรับ คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน "จองวัคซีนซิโนฟาร์ม" แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ คคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป , ผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19 ด่านหน้าในเขตพื้นที่ จ.ลพบุรี และ กลุ่มเปราะบาง เช่น พระภิกษุ นักบวช ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้พิการ สตรีมีครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

 

เงื่อนไขลงทะเบียน "จองวัคซีนซิโนฟาร์ม"

 

  • ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน จ.ลพบุรี หรือประกอบกิจการ หรือทำงานในเขตพื้นที่ จ.ลพบุรี
  • ต้องไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 มาก่อน 

 

ลงทะเบียนกลุ่มที่ 1 บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป https://qrgo.page.link/QvxvL (คลิก)

 

ลงทะเบียนกลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19 https://qrgo.page.link/ik2KA (คลิก)

 

ลงทะเบียนกลุ่มที่ 3 กลุ่มเปราะบาง https://qrgo.page.link/GfVPn

 

"จองวัคซีนซิโนฟาร์ม" อบจ.ลพบุรี 10,400 คนวันนี้ สำหรับ ปชช.ทั่วไป 3 กลุ่ม

 

 

อย่างไรก็ตามล่าสุด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ออกมาอัปเดต ระบุว่า การลงทะเบียนจองซิโนฟาร์มจำนวน 10,400 คน ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนครบเต็มจำนวนเรียบร้อยแล้ว โปรดติดตามข่าวสารและตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ในภายหลังผ่านช่องทางออนไลน์ของ อบจ.ลพบุรี

 

"จองวัคซีนซิโนฟาร์ม" อบจ.ลพบุรี 10,400 คนวันนี้ สำหรับ ปชช.ทั่วไป 3 กลุ่ม

 

CR องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี