โควิด-19

ชัด ๆ เปิดสูตรฉีด "วัคซีนโควิด" สำหรับคนไทย กลุ่มไหนฉีดสูตรไหนเช็กเลย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ชัด ๆ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดสูตรฉีด "วัคซีนโควิด" สำหรับคนไทย เช็กเลยกลุ่มไหนฉีดสูตรไหนบ้าง

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวเปิดสูตรการฉีด "วัคซีนโควิด" สูตรต่าง ๆ สำหรับประชาชนชาวไทย ซึ่งจะมีสูตรและมีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดสูตรการฉีด "วัคซีนโควิด" ซึ่งแต่ละสูตร ประกอบด้วย 

 

กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุ ผู้มีกลุ่มโรคเรื้อรัง 7 โรค หญิงตั้งครรภ์ท่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป 

 

1.วัคซีน ซิโนแวค เข็ม 1 และวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 2 ห่างกัน 3 สัปดาห์ เป็นสูตรหลัก หรือ 

2.วัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม ห่างกัน 12 สัปดาห์ในบางกรณี 

 

กลุ่มเป้าหมาย เด็กและวัยรุ่นอายุ 12-18 ปีที่มีโรคเรื้อรัง 7 โรค และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป 

 

1.วัคซีน ไฟเซอร์ 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์ 

 

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 

 

1.ผู้ได้รับวัคซีน ซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม ให้ฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ หรือ แอสตร้าเซนเนก้า กระตุ้น 1 เข็ม 

2.ผู้ได้รับวัคซีน ซิโนแวค ซิโนฟาร์ม หรือ แอสตร้าเซนเนก้า 1 เข็ม ให้ฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เข็มที่ 2 โดยกำหนดระยะห่างระหว่างโดสตามชนิดของวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นหลัก 

3.วัคซีน ซิโนแวค เข็มแรก และวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 2 ห่างกัน 3 สัปดาห์ 

4.วัคซีน ไฟเซอร์ 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์ 

5.วัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม ห่างกัน 12 สัปดาห์ 

 

 

นายแพทย์เฉวตสรร ระบุต่ออีกว่า สำหรับวัคซีน ไฟเซอร์ ยังมุ่งเน้นในพื้นที่ 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ซึ่งในรอบต่อไปที่จะนำเข้า ไฟเซอร์ อีก 20 ล้านโดส และเพิ่มอีก 10 ล้านโดส (รวมเป็น 30 ล้านโดส) จะมีการทยอยส่งมอบ ในส่วน ซิโนแวค 12 ล้านโดส ก็จะนำมาไขว้กับ แอสตร้าเซนเนก้า ได้พอดี 

 

ทั้งนี้ จำนวนการได้รับ "วัคซีนโควิด" สะสม (28 ก.พ. - 24 ส.ค. 2564) รวม 28,197,659 โดส ใน 77 จังหวัด 

 

- จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 21,231,498 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด) 

- จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 6,405,537 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์) 

- จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 560,624 ราย 

 

ชัด ๆ เปิดสูตรฉีด \"วัคซีนโควิด\" สำหรับคนไทย กลุ่มไหนฉีดสูตรไหนเช็กเลย

 

ชัด ๆ เปิดสูตรฉีด \"วัคซีนโควิด\" สำหรับคนไทย กลุ่มไหนฉีดสูตรไหนเช็กเลย

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ