โควิด-19

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" แก่หน่วยแพทย์ พอ.สว. 63 จว.

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานวัคซีนโควิด-19 "ซิโนฟาร์ม" แก่หน่วยแพทย์ พอ.สว. จำนวน 63 จังหวัด

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส "โควิด-19" พร้อมทั้งทรงเล็งเห็นความสำคัญของการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

โดยเฉพาะการช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในทุกภูมิภาคให้สามารถเข้าถึงวัคซีนโดยเร็วผ่านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.

 

ในการนี้ ทรงโปรดให้มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดซื้อวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 134,400 โดส ร่วมกับการจัดสรร "วัคซีนซิโนฟาร์ม" บริจาคจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระราชทานแก่ หน่วยแพทย์ พอสว. จำนวน 63 จังหวัด 

 

โดยในเดือนสิงหาคมนี้ "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" ได้ดำเนินการจัดส่งวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" พระราชทาน กระจายไปยังพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ที่พบการระบาดสูงและเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งหมด 21 จังหวัด จำนวนแห่งละ 6,400 โดส โดยหน่วยแพทย์ พอ.สว. จะเริ่มทยอยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ตามกำหนดการ ดังนี้ 

 

• จังหวัดสิงห์บุรี ณ โรงพยาบาลสิงห์บุรี กำหนดฉีดวันที่ 23 สิงหาคม 2564
• จังหวัดเพชรบุรี ณ สสจ.เพชรบุรี กำหนดฉีดวันที่ 23-27 สิงหาคม 2564
• จังหวัดตาก ณ โรงพยาบาลสามเงา กำหนดฉีดวันที่ 24 สิงหาคม 2564
• จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ กำหนดฉีดวันที่ 24 สิงหาคม 2564
• จังหวัดนครราชสีมา ณ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา กำหนดฉีดวันที่ 25 สิงหาคม 2564

 

 

• จังหวัดยโสธร ณ โรงพยาบาลยโสธร กำหนดฉีดวันที่ 25 สิงหาคม 2564
• จังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงพยาบาลเลาขวัญ กำหนดฉีดวันที่ 26 สิงหาคม 2564
• จังหวัดปราจีนบุรี ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กำหนดฉีดวันที่ 26 สิงหาคม 2564
• จังหวัดชลบุรี ณ สสจ.ชลบุรี กำหนดฉีดวันที่ 26 สิงหาคม 2564
• จังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กำหนดฉีดวันที่ 26 สิงหาคม 2564
• จังหวัดนครนายก ณ โรงพยาบาลนครนายก กำหนดฉีดวันที่ 26 สิงหาคม 2564
• จังหวัดนราธิวาส ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ กำหนดฉีดวันที่ 26 สิงหาคม 2564
• จังหวัดอำนาจเจริญ ณ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ กำหนดฉีดวันที่ 26 สิงหาคม 2564
• จังหวัดยะลา ณ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา กำหนดฉีดวันที่ 27 สิงหาคม 2564
• จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ โรงพยาบาลบึงสามพัน กำหนดฉีดวันที่ 28 สิงหาคม 2564
• จังหวัดระยอง ณ โรงพยาบาลระยอง กำหนดฉีดวันที่ 28 สิงหาคม 2564
• จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร กำหนดฉีดวันที่ 30 สิงหาคม 2564
• จังหวัดปัตตานี ณ โรงพยาบาลปัตตานี กำหนดฉีดวันที่ 31 สิงหาคม 2564
• จังหวัดราชบุรี ณ โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี กำหนดฉีดวันที่ 2 กันยายน 2564
• จังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ กำหนดฉีดวันที่ 3 กันยายน 2564
• จังหวัดสงขลา ณ โรงพยาบาลสงขลา กำหนดฉีดวันที่ 9 กันยายน 2564

 

ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางในทุกพื้นที่ได้เข้าถึงวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" และได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อประเทศชาติ 

 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" แก่หน่วยแพทย์ พอ.สว. 63 จว.

 

ที่มา Nithi Mahanonda


 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ