โควิด-19

"นนท์พร้อม" ลงทะเบียนฉีด ไฟเซอร์ โควตาเหลือ เพิ่ม 1 โรคกลุ่มเสี่ยงเช็กด่วน

"นนท์พร้อม" Pfizer Day ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด ไฟเซอร์ โควต้ายังเหลือเยอะ ล่าสุดมีการเพิ่ม 1 โรคกลุ่มเสี่ยง เช็กด่วน ลงทะเบียนไปจนถึงช่วงเวลา 19.00 น. วันนี้

(24 ส.ค.2564) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เพิ่มอีก 1 โรคเป็นกลุ่มเสี่ยงและสามารถลงทะเบียนฉีด "วัคซีนโควิด" "ไฟเซอร์" กับ นนท์พร้อม Pfizer Day ได้ ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนไปจนถึงช่วงเวลา 19.00 น. วันนี้

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

สำหรับ 1 โรคดังกล่าว สามารถลงทะเบียนฉีด "วัคซีนโควิด" "ไฟเซอร์" กับ นนท์พร้อม Pfizer Day ได้ คือ โรคความดันโลหิตสูง เนื่องจากโรคนี้มีรายงานเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 มากเป็นอันดับ 1 เนื่องจากข้อมูลทางการแพทย์พบว่า เมื่อคนป่วยกลุ่มนี้ติดเชื้อโควิด-19 จะทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้ร้อยละ 17 ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบร้อยละ 7 ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวร้อยละ 9 และทำให้เกิดภาวะหัวใจวายในที่สุด จึงจำเป็นต้องรับการฉีดวัคซีนโควิด

 

โดย "นนท์พร้อม Pfizer Day" เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer วันที่ 21- 24 ส.ค.2564 นัดฉีดวัคซีนวันที่ 25,28,29,30 ส.ค. 2564 ลงทะเบียนที่ www.นนท์พร้อม.com หรือคลิกลิงก์

 

\"นนท์พร้อม\" ลงทะเบียนฉีด ไฟเซอร์ โควตาเหลือ เพิ่ม 1 โรคกลุ่มเสี่ยงเช็กด่วน

 

กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่มีทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนอยู่ในจังหวัดนนทบุรี และยังไม่เคยได้รับวัคซีนใดมาก่อนต่อไปนี้ 

 

  • ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 15 ส.ค. 2504) 
  • หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป (ต้องนำสมุดฝากครรภ์มาแสดง) 
  • กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง (ต้องนำหลักฐานมาแสดง ได้แก่ สมุดประจำตัว หรือใบนัดหมอ หรือยาประจำตัวที่มีฉลากยา ระบุชื่อสถานพยาบาลผู้สั่งจ่าย และชื่อผู้ป่วยตรงตามผู้มารับวัคซีน) นิยามโรคอ้วนในผู้ใหญ่ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) คือ ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน 100 กก. หรือ ดัชนีมวลกายมากกว่า 30 กก. ต่อตารางเมตร ขึ้นไป

 

 

เด็กอายุ 12-17 ปี (เกิดในปี 2547-2552) เฉพาะที่เป็น 7 กลุ่มโรคเสี่ยงเท่านั้น โดยนิยามโรคอ้วนในเด็ก หมายถึง ดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กก. ต่อตารางเมตร หรือ เด็กอายุ 12-13 ปี ที่มีน้ำหนัก 70 กก.ขึ้นไป , เด็กอายุ 13-15 ปี ที่มีน้ำหนัก 80 กก.ขึ้นไป , เด็กอายุ 15-17 ปี ที่มีน้ำหนัก 90 กก.ขึ้นไป หรือเด็กอ้วนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น 

 

ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ได้แก่ 

1) โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง

2) โรคหัวใจและหลอดเลือด

3) โรคไตวายเรื้อรัง

4) โรคหลอดเลือดสมอง

5) โรคมะเร็งทุกชนิด

6) โรคเบาหวาน

7) โรคอ้วน

8.) โรคความดันโลหิตสูง เพิ่มเข้ามาล่าสุด

 

เฉพาะเงื่อนไขกลุ่ม เฉพาะ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป, ผู้ตั้งครรภ์ อายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์, กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และ เด็กอายุ 12-17 ปี (เกิดในปี 2547-2552) เฉพาะที่เป็น 7 กลุ่มโรคเสี่ยง จะมีสนามฉีด วันที่นัดฉีด และจำนวนที่สามารถรับนัดได้ ดังนี้

 

  • MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน วันที่ 28 ส.ค. 64 (คงเหลือ 2,278)
  • MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน วันที่ 29 ส.ค. 64 (คงเหลือ 4,902)
  • Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต วันที่ 25 ส.ค. 64 (คงเหลือ 1,059)
  • Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต วันที่ 30 ส.ค. 64 (คงเหลือ 1,820)

 

เงื่อนไขนี้ เฉพาะ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป, ผู้ตั้งครรภ์ อายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์, กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และ เด็กอายุ 12-17 ปี (เกิดในปี 2547-2552) เฉพาะที่เป็น 7 กลุ่มโรคเสี่ยง เท่านั้น