โควิด-19

สปสช.ปรับเกณฑ์จ่ายค่าอาหาร"Homeisolation" เพิ่มค่าออกซิเจนวันละ 450 บาท

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สปสช.ปรับเกณฑ์จ่ายชดเชยผู้ป่วยโควิด-19 "Home Isolation"เบิกได้วันละ 600 บาท พร้อมเพิ่มรายการ จ่ายค่าออกซิเจนให้อีกวันละ 450 บาท

หลังจากที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ประชุมชี้แจง ระบบการจ่ายชดเชย บริการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้าน (Home Isolation) และการดูแลผู้ติดเชื้อโควิดในระบบชุมชน (Community Isolation) สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 
นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า จากเดิม สปสช.จ่ายค่าดูแลรักษาใน Home Isolation หรือ Community Isolation แบบเหมาจ่าย 1,000 บาท/วัน โดยเป็นค่าใช้จ่ายที่รวมอาหาร 3 มื้อ ค่าติดตามประเมินอาการ ให้คำปรึกษา และค่ายาพื้นฐาน  แต่หลังจากใช้หลักเกณฑ์นี้ไปได้ระยะหนึ่ง มีเสียงสะท้อนกลับมาว่า ในพื้นที่ต่างจังหวัดส่วนใหญ่ ได้รับการสนับสนุนอาหารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้เกิดการเบิกจ่ายค่าอาหารที่ซ้ำซ้อนกับ สปสช. และมีข้อเสนอให้แยกค่าใช้จ่ายในการให้บริการ โดยไม่รวมค่าอาหาร ด้วยเหตุนี้
สปสช.จึงมีการปรับหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชยค่าบริการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 

สปสช.ปรับเกณฑ์จ่ายค่าอาหาร\"Homeisolation\" เพิ่มค่าออกซิเจนวันละ 450 บาท

โดยตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป จะมีการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่หน่วยบริการ ไม่สามารถจัดอาหารให้ผู้ป่วยได้ในช่วงวันแรก ๆ หรือมีงบประมาณจากที่อื่นมาสนับสนุนแล้ว ให้หน่วยบริการเบิกค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยแบบไม่รวมค่าอาหาร โดย สปสช. เหมาจ่าย ในอัตรา 600 บาท/วัน ซึ่งเงินค่าอาหาร 400 บาทที่ลดทอนลงไปนั้น อ้างอิงจากราคาจากกรมบัญชีกลาง อย่างไรก็ตาม หากหน่วยบริการไหนที่จัดบริการ โดยจัดหาอาหารแก่ผู้ป่วยด้วย ให้เบิกในอัตราเดิม คือ 1,000 บาท/วัน นอกจากนี้ สปสช.ยังเพิ่มรายการจ่ายเพิ่มเติม คือค่าออกซิเจน
สำหรับการดูแลรักษา สปสช.ก็จ่ายให้ในอัตรา 450 บาท/วัน 

 

ทั้งนี้ สำหรับระบบการให้บริการ จะเริ่มตั้งแต่การตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit หรือ ATK หากผลเป็นบวก ถ้ามีความจำเป็นก็ส่งต่อเข้าโรงพยาบาลโดยต้องตรวจด้วย RT-PCR ซ้ำอีกครั้ง หากอาการไม่รุนแรงก็ทำ Home Isolation, Community 
Isolation
โดยกรณีเข้า Community Isolation ต้องยืนยันผลด้วย RT-PCR เช่นกัน แต่ถ้าทำ Home Isolation ไม่จำเป็นต้องตรวจซ้ำด้วย RT-PCR ซึ่งในการจ่ายค่าชุดตรวจ ATK ถ้าเป็น Chromatography สปสช.จ่ายตามจริง ไม่เกิน 450 บาท/ครั้ง แต่ถ้าเป็น FIA จ่ายตามจริงไม่เกิน 550 บาท/ครั้ง และถ้าต้องตรวจยืนยันผลด้วย RT-PCR สปสช.จะจ่ายค่าเก็บ Swab 100 บาท/ครั้ง 
ค่าตรวจแล็บ 1,100-1,300 บาท/ครั้ง และค่าอื่น ๆ ในห้องแล็บ 300 บาท/ครั้ง ส่วนค่าดูแลการให้บริการผู้ป่วย กรณีหน่วยบริการจัดอาหารให้ผู้ป่วย สปสช.จ่าย 1,000 บาท/วัน แต่ถ้าหน่วยบริการไม่ได้จัดอาหารให้ หรือมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาสนับสนุนแล้ว ให้ใช้หลักเกณฑ์ใหม่ คือเบิกได้ 600 บาท/วัน 

 

นพ.จเด็จ กล่าวว่า นอกจากนี้ในส่วนของค่าอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย เช่น ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดระดับออกซิเจน จ่ายตามจริงไม่เกิน 1,100 บาท ค่ายาเฉพาะโควิด-19 จ่ายตามจริงไม่เกิน 7,200 บาท และกรณีที่ต้องมีการส่งต่อ สปสช.จ่ายค่ารถให้ตามจริง บวกค่าทำความสะอาด 3,700 บาท กรณีต้องเอกซเรย์ปอด จ่ายในอัตรา 100 บาท/ครั้ง และรายการใหม่ที่เพิ่มขึ้นมา คือค่าออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ จ่ายในอัตรา 450 บาท/วัน
และสำหรับการดูแลใน Community Isolation เพิ่มเติมค่า PPE หรือค่าอื่น ๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ จ่ายตามจริงไม่เกิน 740 บาท/วัน 

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง