โควิด-19

"สมุทรสงคราม" เอาไม่อยู่ ต้องสร้าง "รพ.สนาม" แห่งที่ 5 หลังยอดติดเชื้อ "โควิด-19" พุ่ง

"สมุทรสงคราม" เอาไม่อยู่ ต้องสร้าง "รพ.สนาม" แห่งที่ 5 รองรับผู้ป่วยได้ 1,000 เตียง หลังยอดติดเชื้อ "โควิด-19" พุ่งไม่หยุด

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค "โควิด-19" ในจังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่เดือนกรกฏาคมต่อเนื่องเดือนสิงหาคมนับว่าอยู่ในขั้นรุนแรง มีผู้ติดเชื้อวันละ 100 - 200 คน เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 1 คน และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอีก ทำให้โรงพยาบาลหลัก 3 แห่ง รวม 409 เตียง โรงพยาบาลสนาม 4 แห่ง 755 เตียง และศูนย์พักคอย อีก 13 แห่ง รวมประมาณ 1,000 เตียง ไม่พอรองรับผู้ป่วยโควิด ทำให้มีผู้ป่วยตกค้างที่บ้าน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เชื้อกระจายในครัวเรือนและชุมชนอย่างรวดเร็ว 

 

 

 

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภออัมพวาจึงร่วมมือกันสร้าง "โรงพยาบาลสนาม" ขึ้นเป็นแห่งที่ 5 เพื่อแยกผู้ป่วยออกจากครัวเรือนมาทำการรักษา โดยใช้อาคารโรงงานแห่งหนึ่งใน ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา ที่ได้เลิกกิจการไปแล้ว ปรับปรุงเป็นโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 1,000 เตียง โดยใช้งบประมาณ 27 ล้านบาท 

 

โดยวันนี้ได้มีการระดมเจ้าหน้าที่ปูเตียงกระดาษซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้ 120 กิโลกรัม และขนอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ามาจัดเตรียม โดยจะเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นี้เป็นต้นไป 

 

สำหรับ "สมุทรสงคราม" เป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย มีประชากรประมาณ 190,000 คนเศษ ล่าสุดวันที่ 19 สิงหาคมพบผู้ป่วย "โควิด-19" รายใหม่ จำนวน 227 คน เป็นผู้ป่วยในจังหวัดสมุทรสงครามทั้งหมด และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 คน (รวมผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 จำนวน 5,313 คน เพิ่มเป็น 2.79 เปอร์เซ็นต์ของประชากรจังหวัดสมุทรสงคราม และเสียชีวิตสะสม 55 คน) 

 

สำหรับผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอย รวม 3,300 คน หายป่วยสะสม 1,958 คน ส่วนสาเหตุและลักษณะการแพร่ระบาดของ "โควิด-19" ในจังหวัดสมุทรสงครามนั้น พบว่าผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนในพื้นที่เสี่ยงที่มีคนหนาแน่นและการเดินทางไปทำงานข้ามจังหวัดพื้นที่เสี่ยงสูง ทำให้รับเชื้อมาติดคนในครอบครัวและระบาดไปยังชุมชน 

 

\"สมุทรสงคราม\" เอาไม่อยู่ ต้องสร้าง \"รพ.สนาม\" แห่งที่ 5 หลังยอดติดเชื้อ \"โควิด-19\" พุ่ง

 

 

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีน นอกจากบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าแล้ว จะเน้นไปที่กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ ปัจจุบันประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม 190,000 คนเศษ ได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้วประมาณ 30% เข็มที่ 2 ประมาณ 11.30% หากส่วนกลางจัดสรรมาให้อีกก็จะทยอยฉีดให้ประชาชนตามที่ลงทะเบียนไว้ตามลำดับต่อไป 

 

\"สมุทรสงคราม\" เอาไม่อยู่ ต้องสร้าง \"รพ.สนาม\" แห่งที่ 5 หลังยอดติดเชื้อ \"โควิด-19\" พุ่ง

 

\"สมุทรสงคราม\" เอาไม่อยู่ ต้องสร้าง \"รพ.สนาม\" แห่งที่ 5 หลังยอดติดเชื้อ \"โควิด-19\" พุ่ง

 

\"สมุทรสงคราม\" เอาไม่อยู่ ต้องสร้าง \"รพ.สนาม\" แห่งที่ 5 หลังยอดติดเชื้อ \"โควิด-19\" พุ่ง

 

ข่าวโดย ขจร โพธิ์นิ่มไทย จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

 

ข่าวที่น่าสนใจ