โควิด-19

ผลวิจัย "วัคซีนโควิด" ศิริราชแนะนำฉีดสู้เดลตา Sinovac ตามด้วย AstraZeneca

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช พบการฉีด "วัคซีนโควิด" เข็มสลับ ซิโนแวค Sinovac ก่อน แล้วตามด้วย แอสตร้าเซนเนก้า AstraZeneca ภูมิขึ้นสูงเฉลี่ย 1,355 หน่วย คือ คำตอบตอนนี้ เพื่อต่อต้านสายพันธุ์เดลตา

ศ.พญ. กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิก (SICRES) กล่าวว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ "วัคซีนโควิด" ในช่วงแรกเป็นการศึกษาในอาสาสมัครบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้รับการฉีดวัคซีน ซิโนแวค Sinovac 2 เข็ม และวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า AstraZeneca 2 เข็ม ใช้การทดสอบด้วยวิธีเดียวกัน ในผู้ที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน พบว่า

 • หลังฉีดวัคซีน ซิโนแวค Sinovac 2 เข็ม มีภูมิคุ้มกันขึ้นสูงสู้การฉีดวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า AstraZeneca 2 เข็ม ไม่ได้
 • เมื่อทดสอบการต่อต้านไวรัส โควิด-19 กลายพันธุ์ สายพันธุ์เดลตา ที่มีชีวิต พบว่า วัคซีน ซิโนแวค Sinovac 2 เข็ม จะปกป้องได้ไม่ดีเท่า วัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า AstraZeneca ซึ่งสอดคล้องกับรายงานที่พบการติดเชื้อ เดลตา จำนวนมาก ในผู้ที่เคยฉีด ซิโนแวค Sinovac 2 เข็ม มาก่อน

อย่างไรก็ดี ก็ยังพบว่า วัคซีน ซิโนแวค Sinovac 2 เข็ม ยังป้องกันการติดเชื้ออย่างรุนแรง และการเสียชีวิตได้ค่อนข้างสูงมากกว่า 70%

 

ผลวิจัย "วัคซีนโควิด" ศิริราชแนะนำฉีดสู้เดลตา Sinovac ตามด้วย AstraZeneca

 

 

การเกิดเชื้อกลายพันธุ์ ทำให้การฉีด "วัคซีนโควิด" ซิโนแวค Sinovac 2 เข็ม แบบเดิม ป้องกันเชื้อ เดลตา ไม่ได้ดี แม้ว่าการฉีดวัคซีนจะยังสามารถลดความรุนแรงได้ จึงได้มีการศึกษา การฉีดสลับเข็มไขว้ ระหว่าง ซิโนแวค Sinovac + แอสตร้าเซนเนก้า AstraZeneca / แอสตร้าเซนเนก้า AstraZeneca + ซิโนแวค AstraZeneca / ซิโนแวค Sinovac + ไฟเซอร์ Pfizer / แอสตร้าเซนเนก้า AstraZeneca + ไฟเซอร์ Pfizer

ผลการศึกษา

โดยทำการวัดภูมิต่อไวรัสโดยวิธีที่ใช้ทั่วไป anti-RBD IgG (BAU/mL) หลังเข็มสอง 2 สัปดาห์ พบว่า การฉีดสลับเข็ม

 • ซิโนแวค Sinovac ก่อน ตามด้วย แอสตร้าเซนเนก้า AstraZeneca พบภูมิจาก 24 หน่วย ขึ้นสูงเป็น 1,355 หน่วย
 • แอสตร้าเซนเนก้า AstraZeneca ก่อน ตามด้วย ซิโนแวค Sinovac พบภูมิขึ้นน้อยกว่ามาก จาก 147 หน่วย ขึ้นเป็น 222 หน่วย

เปรียบเทียบการฉีดชนิดเดียวกัน

 • ซิโนแวค Sinovac 2 เข็ม ภูมิขึ้น 229 หน่วย
 • แอสตร้าเซนเนก้า AstraZeneca 2 เข็ม ภูมิขึ้น 424 หน่วย
 • ไฟเซอร์ Pfizer 2 เข็ม ภูมิขึ้น 1,900 หน่วย

 

"ส่วนคนที่เป็น โควิด-19 ในช่วงระบาดที่สมุทรสาคร เมื่อผ่านไป 4 สัปดาห์ ภูมิขึ้น 181หน่วย และจากวัดภูมิแบบจำเพาะต่อสายพันธุ์เดลตาที่มีชีวิต พบว่า ถ้าฉีดเข็มสลับ ซิโนแวค Sinovac แล้วตามด้วย แอสตร้าเซนเนก้า AstraZeneca สามารถต่อต้านเดลตาได้ดีกว่าการฉีด แอสตร้าเซนเนก้า AstraZeneca แล้วตามด้วย ซิโนแวค Sinovac หรือ ซิโนแวค Sinovac 2 เข็มมาก และดีกว่าการฉีดด้วย แอสตร้าเซเนก้า AstraZeneca 2 เข็มเล็กน้อย"

 

ผลวิจัย "วัคซีนโควิด" ศิริราชแนะนำฉีดสู้เดลตา Sinovac ตามด้วย AstraZeneca

 

ผลวิจัย "วัคซีนโควิด" ศิริราชแนะนำฉีดสู้เดลตา Sinovac ตามด้วย AstraZeneca

 

ส่วนผลการศึกษา "วัคซีนโควิด" เข็มสลับ ไฟเซอร์ Pfizer กับวัคซีนตัวอื่น ต้องรออีก 1 เดือน จึงจะทราบผล เนื่องจากเพิ่งได้รับวัคซีนมาศึกษา

 

 

นอกจากนี้ การระบาดของเชื้อกลายพันธุ์โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลตา ทำให้มีความจำเป็นที่ต้อง ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้กับบุคลากรด่านหน้าที่เคยฉีดวัคซีน ซิโนแวค Sinovac มาแล้ว 2 เข็ม เพราะถ้าติดเชื้อแม้จะไม่รุนแรงก็ต้องหยุดงาน ไม่มีคนดูแลผู้ป่วย ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช จึงได้เริ่มทำการศึกษาเพิ่มเติม โดยแบ่งการฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3 ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ แอสตร้าเซนเนก้า AstraZeneca , ซิโนฟาร์ม Sinopharm , ไฟเซอร์ Pfizer เต็มโดส และ ไฟเซอร์ Pfizer ครึ่งโดส (ซึ่งมีศึกษาการใช้ครึ่งโดสของวัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ mRNA ฉีดกระตุ้นมาบ้างแล้วในต่างประเทศ)

เบื้องต้น ผลการศึกษา โดยทำการวัดภูมิด้วยวิธีทั่วไป พบว่า

 • ผู้ที่ได้วัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า AstraZeneca เป็นเข็ม 3 หลังจากฉีดวัคซีน ซิโนแวค Sinovac 2 เข็ม ไปแล้ว 2 เดือน พบว่า ภูมิขึ้นจาก 52 หน่วย เป็น 1,500 หน่วย ไม่ต่างจากการฉีด ไฟเซอร์ Pfizer 2 เข็ม มากนัก
 • ผู้ที่ได้วัคซีน ซิโนฟาร์ม Sinopharm เป็นเข็ม 3 ภูมิขึ้นจาก 44 หน่วย เป็น 218 หน่วย ซึ่งภูมิขึ้นในระดับที่น้อยกว่าการใช้ แอสตร้าเซนเนก้า AstraZeneca เป็นเข็ม 3 และยืนยันด้วยการตรวจภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะต่อเดลตาที่มีชีวิต ก็พบว่า แอสตร้าเซนเนก้า AstraZeneca เป็นเข็ม 3 ให้ผลต่อต้านไวรัสได้ดีกว่ามาก

 

ผลวิจัย "วัคซีนโควิด" ศิริราชแนะนำฉีดสู้เดลตา Sinovac ตามด้วย AstraZeneca

 

ผลวิจัย "วัคซีนโควิด" ศิริราชแนะนำฉีดสู้เดลตา Sinovac ตามด้วย AstraZeneca

 

จากผลการศึกษาเหล่านี้ ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช จึงขอแนะนำว่า

 • ในยามนี้ที่มี สายพันธุ์เดลตา ระบาดเช่นนี้ ควรฉีด "วัคซีนโควิด" เข็มสลับ ซิโนแวค Sinovac แล้วตามด้วย แอสตร้าเซนเนก้า AstraZeneca ซึ่งจะให้ประสิทธิภาพดี และใช้วัคซีนที่เรามีได้อย่างมีประโยชน์สูงสุด
 • สูตรสลับแบบนี้จะดีกว่าการฉีด แอสตร้าเซนเนก้า AstraZeneca 2 เข็ม เพราะทำให้จบการฉีดเข็มที่ 2 ได้เร็วกว่า คือ ภายใน 3 - 4 สัปดาห์ แทนที่จะเป็น 10 - 12 สัปดาห์ และยังมีระดับภูมิคุ้มกันที่วัดได้สูงกว่าด้วย ซึ่งทางกระทรวงเริ่มฉีดแบบนี้ในขณะนี้แล้ว
 • ไม่แนะนำ การฉีดวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า AstraZeneca แล้วตามด้วย ซิโนแวค Sinovac หรือ ซิโนแวค Sinovac 2 เข็ม
 • ส่วนการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ต้องรอดูว่ามีวัคซีนอะไรในประเทศ ตอนนี้ แอสตร้าเซนเนก้า AstraZeneca ดีที่สุด เมื่อเทียบกับ ซิโนฟาร์ม Sinopharm ส่วน ไฟเซอร์ Pfizer ต้องรอดูผลการทดลองที่จะออกมาในอีกประมาณ 2 อาทิตย์

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด