โควิด-19

www.sso.go.th "ประกันสังคม ม.40" จ่ายสมทบทันเวลา รับสิทธิเยียวยา 5,000 บาท

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

www.sso.go.th สมัคร "ประกันสังคมมาตรา 40" แล้วรีบจ่ายสมทบงวดแรกให้ทัน รับสิทธิเยียวยา 5,000 บาท เตรียมรับเงิน ประกันสังคม ม.40 ธนาคารพร้อมโอนรีบผูกพร้อมเพย์ด่วน

"ประกันสังคมมาตรา 40" เปิดลงทะเบียนผ่าน www.sso.go.th รับ "เงินเยียวยา" มาตรการช่วยเหลือ "ล็อกดาวน์" ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤติ โควิด-19 สำหรับ แรงงาน 9 กลุ่มอาชีพ ใน 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร , นครปฐม , สมุทรสาคร , ปทุมธานี , นนทบุรี , สมุทรปราการ , สงขลา , ยะลา , ปัตตานี , นราธิวาส , พระนครศรีอยุธยา , ชลบุรี และ ฉะเชิงเทรา โดย สำนักงานประกันสังคม ขอความร่วมมือ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33 ประกันสังคมมาตรา 39 ประกันสังคมมาตรา 40 งดการมาติดต่องานหรือทำธุรกรรม ณ สำนักงานประกันสังคม ในช่วงนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ "SSO e-Service" หรือระบบออนไลน์ www.sso.go.th แทน และสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 ซึ่งเป็นกลุ่มฟรีแลนซ์และอาชีพอิสระ รัฐบาลจะเยียวยา 5,000 บาทต่อคน โดยผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนในมาตรา 39 และ 40 ก่อนวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ให้รีบ "สมัครประกันสังคมมาตรา 40" ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 แล้วรีบจ่ายเงินสมทบให้ทันภายใน 31 กรกฎาคม 2564 นี้

 

 

แตกต่างกันอย่างไร ประกันสังคมมาตรา 33 ประกันสังคมมาตรา 39 ประกันสังคมมาตรา 40

ประกันสังคมมาตรา 33

 • พนักงานเอกชนทั่วไป ลูกจ้างที่ยังทำงานในสถานประกอบการที่มีนายจ้าง

เงินสมทบ

 • 5% ของเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 750 บาท/เดือน

เงินเยียวยาที่จะได้รับ

 • 2,500 บาท ในกรณีที่บริษัทได้รับผลกระทบจากคำสั่งรัฐบาล รับเพิ่ม 50% ของค่าจ้าง (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท) ไม่เกิน 90 วัน

วิธีการสมัคร

 • นายจ้างดำเนินการให้

 

ประกันสังคมมาตรา 39

 • ลาออกจากงานประจำ เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ส่งเงินสมทบมากกว่า 12 เดือน ลาออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน

เงินสมทบ

 • 432 บาท/เดือน

เงินเยียวยาที่จะได้รับ

 • 5,000 บาท

ประกันสังคมมาตรา 40

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัคร "แรงงานอิสระ" หรือผู้ประกอบ "อาชีพอิสระ" ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 40 ได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคม เลือกสิทธิประโยชน์ได้ 3 ทางเลือก

 • ทางเลือก 1 จ่าย 70 บาท : เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต
 • ทางเลือก 2 จ่าย 100 บาท : เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ
 • ทางเลือก 3 จ่าย 300 บาท : เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ สงเคราะห์บุตร

 

สมัครประกันสังคมมาตรา 40, โควิด-19, ประกันสังคมมาตรา 33, ประกันสังคมมาตรา 39, ประกันสังคมมาตรา 40, ล็อกดาวน์, เงินเยียวยา, ผู้ประกันตน

 

คุณสมบัติ ผู้สมัครประกันสังคมมาตรา 40

 • สัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
 • แรงงานอิสระ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • ไม่เป็น ลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ประกันสังคมมาตรา 33)
 • ไม่เป็น ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ประกันสังคมมาตรา 39)
 • ไม่เป็น ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0 , 6 , 7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 000)
 • ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้

ล่าสุด สำนักงานประกันสังคม พบว่า มีแรงงานอิสระให้ความสนใจสมัคร "ลงทะเบียนประกันสังคม มาตรา 40" เป็นจำนวนมาก และมีการสมัครผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ 7-11 , บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ , ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขา , เครือข่ายประกันสังคม ทั่วประเทศ , สายด่วนประกันสังคม 1506 และเว็บไซต์ www.sso.go.th ซึ่งปรากฏว่ามีจำนวนมากสมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์และช่องทางอื่น ๆ ยังไม่จ่ายเงินสมทบ

 

สมัครประกันสังคมมาตรา 40, โควิด-19, ประกันสังคมมาตรา 33, ประกันสังคมมาตรา 39, ประกันสังคมมาตรา 40, ล็อกดาวน์, เงินเยียวยา, ผู้ประกันตน

 

ทั้งนี้ การ "สมัครประกันสังคมมาตรา 40" จะมีสถานะความเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมาย เมื่อจ่ายเงินสมทบงวดแรกแล้วเท่านั้น

ช่องทางการชำระเงินสมทบ หักบัญชีเงินฝากธนาคาร + เคาน์เตอร์

 1. เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 2. ห้างเทสโก้ โลตัส
 3. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
 4. CenPay
 5. ตู้บุญเติม
 6. ช้อปปี้ เพย์
 7. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 8. ธนาคารออมสิน
 9. ธนาคารกสิกรไทย
 10. ธนาคารกรุงเทพ
 11. ทีเอ็มบีธนชาต
 12. ธนาคารกรุงไทย
 13. ธนาคารไทยพาณิชย์
 14. ธนคารกรุงศรีอยุธยา

 

เงื่อนไข ประกันสังคมมาตรา 33 ประกันสังคมมาตรา 39 ประกันสังคมมาตรา 40 รับเงินเยียวยา

 • ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33 ประกันสังคมมาตรา 39 ประกันสังคมมาตรา 40 ก่อนวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ให้รีบสมัครภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 กับ สำนักงานประกันสังคม เพื่อให้สามารถได้รับความช่วยเหลือในอัตรา 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน สามารถลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 40 ได้ คลิกที่นี่

 

วิธีลงทะเบียน ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 40

 

 

สมัครแล้วรีบจ่ายเงินสมทบให้ทันภายใน 31 กรกฎาคม 2564 นี้

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เน้นย้ำ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ สมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 แล้ว รีบจ่ายเงินสมทบให้ทันภายใน 31 กรกฎาคม 2564 นี้ เพื่อรับสถานะความเป็นผู้ประกันตนโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายทันที สามารถชำระเงินผ่านช่องทางที่สะดวก ได้แก่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) เคาน์เตอร์เทสโก้โลตัส เคาน์เตอร์บิ๊กซี เคาน์เตอร์เซ็นเพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือผ่าน Mobile Application ShoppyPay และตู้บุญเติม ฟรีค่าธรรมเนียมทุกช่องทาง

 

สมัครประกันสังคมมาตรา 40, โควิด-19, ประกันสังคมมาตรา 33, ประกันสังคมมาตรา 39, ประกันสังคมมาตรา 40, ล็อกดาวน์, เงินเยียวยา, ผู้ประกันตน

 

สมัครประกันสังคมมาตรา 40, โควิด-19, ประกันสังคมมาตรา 33, ประกันสังคมมาตรา 39, ประกันสังคมมาตรา 40, ล็อกดาวน์, เงินเยียวยา, ผู้ประกันตน

 

สมัครประกันสังคมมาตรา 40, โควิด-19, ประกันสังคมมาตรา 33, ประกันสังคมมาตรา 39, ประกันสังคมมาตรา 40, ล็อกดาวน์, เงินเยียวยา, ผู้ประกันตน

 

สมัครประกันสังคมมาตรา 40, โควิด-19, ประกันสังคมมาตรา 33, ประกันสังคมมาตรา 39, ประกันสังคมมาตรา 40, ล็อกดาวน์, เงินเยียวยา, ผู้ประกันตน

 

เงินเยียวยา "ประกันสังคมมาตรา 40" ได้เมื่อไหร่?

 • ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพฟรีแลนซ์ - อิสระ จะได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท เมื่อไหร่นั้น เบื้องต้น กลุ่มผู้ประกันตน มาตรา 39 และ มาตรา 40 ยังไม่มีกำหนดที่ชัดเจนว่าจะได้รับเงินเมื่อไร เนื่องจากระบบยังไม่ปิดรับลงทะเบียน ทางสำนักงานประกันสังคมจะต้องรวบรวมผู้ลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสรุปยอดเงินช่วยเหลือกลุ่มนี้ได้ (หากมีอัปเดตเพิ่มเติม คมชัดลึกออนไลน์ จะรีบแจ้งให้ทราบ)
 • แต่สำหรับ กลุ่มผู้ประกันตน มาตรา 33 ใน 9 กิจการ 10 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ที่ถูกล็อกดาวน์ช่วงแรก ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ สงขลา จะได้รับเงินเยียวยาในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 โดยสามารถตรวจเช็คสิทธิได้ที่ www.sso.go.th คลิกที่นี่
 • ส่วนผู้ประกันตน มาตรา 33 ใน 3 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ที่ประกาศล็อกดาวน์เพิ่มเติม คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ได้รับเงินเยียวยาในวันที่ 15 สิงหาคม 2564

 

วิธี "ตรวจสอบสิทธิ" ประกันสังคม ม.40

 • ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th ประกันสังคม ม.40 เช็คสิทธิ คลิกที่นี่

ผู้ประกันตนทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 , 39 หรือ มาตรา 40 ต่างก็สามารถตรวจสอบสถานะ การเป็นผู้ประกันตนด้วยตัวเองได้ง่าย ๆ ผ่านระบบ อีเซอร์วิส ของประกันสังคม ผ่าน เว็บไซต์ประกันสังคม คลิกที่นี่

 

เตรียมรับเงิน ธนาคารพร้อมโอนพร้อมเพย์

 • กลุ่มแรกที่จะได้รับเงินก่อน คือ ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33 ที่อยู่ใน 9 กลุ่มอาชีพ ใน 10 จังหวัดล็อกดาวน์ โดยก่อนหน้านี้ มีการให้ข่าวว่า จะได้รับเงิน 2,500 บาท ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564

 

ล่าสุด สมาคมธนาคารไทย ได้มีการประสานธนาคารสมาชิก เพื่อเตรียมพร้อมดำเนินการรับโอนเงิน เยียวยาประกันสังคม เข้าบัญชีธนาคารผ่านระบบ พร้อมเพย์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้นายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกปิดกิจการตามประกาศคำสั่งของ ศบค.

 • สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะทำการโอนเงินให้ ผู้ประกันตน ม.33 ที่ได้รับสิทธิ วันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2564 เฉพาะ 10 จังหวัด จำนวนกว่า 2.87 ล้านราย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา

สำหรับ 3 จังหวัดที่เหลือ ซึ่งประกาศเพิ่มเติมภายหลัง ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ พระนครศรีอยุธยา จะแจ้งการโอนเงินให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง

 

ตรวจสอบสิทธิ, สมัครประกันสังคมมาตรา 40, โควิด-19, ประกันสังคมมาตรา 33, ประกันสังคมมาตรา 39, ประกันสังคมมาตรา 40, ล็อกดาวน์, เงินเยียวยา, ผู้ประกันตน

 

 

สมัครประกันสังคมมาตรา 40, โควิด-19, ประกันสังคมมาตรา 33, ประกันสังคมมาตรา 39, ประกันสังคมมาตรา 40, ล็อกดาวน์, เงินเยียวยา, ผู้ประกันตน

 

ช่องทางการรับเงินเยียวยาประกันสังคม

 • ผ่านระบบพร้อมเพย์

วิธีการและช่องทางการลงทะเบียนของแต่ละธนาคาร

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ