Program Online

(คลิป) โชว์ความน่ารัก "4 ลูกเสือโคร่ง" ในกิจกรรมวันคุ้มครองสัตว์ป่าฯ

ไม่ได้สัมผัสด้วยมือ ขอดูด้วยตาแบบใกล้ชิดก็ได้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) นำลูกเสือโคร่งของกลางทางคดี 4 ตัว ที่จับกุมได้เมื่อวันที่ 15 พ.ย. ออกมาให้นักท่องเที่ยวได้เห็นความน่ารักในกิจกรรมวันคุ้มครองสัตว์ป่าฯ น้องน่ารักขนาดไหนไปชมคลิปกันค่ะ

จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับกิจกรรม วันคุ้มครองสัตว์ป่า แห่งชาติ และงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ปี 2565 ที่ทาง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) จัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 17 - 19 ธันวาคม ซึ่งในงานก็มีกิจกรรมมากมาย ทั้งชมสัตว์ป่าพลัดหลงหายาก ดนตรีในสวน โดยงานนี้ชมฟรีตลอดงาน 

 

และที่เป็นไฮไลท์ของงาน ก็คงต้องบอกว่า เป็นการออกมาโชว์ความ น่ารักของ 4 ลูกเสือโคร่ง ของกลางทางคดี ที่ได้รับการช่วยเหลือให้ รอดชีวิต จากกลุ่มผู้ค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ เมื่อวันที่ 15 พ.ย.2565 ที่ผ่านมา

 

โดยลูกเสือโคร่งทั้ง 4 ตัว เป็นเพศเมีย 2 เพศผู้ 2 โดยตัวเมียมีนามว่า มุกดา กับสะหวัน ส่วนตัวผู้คือ ข้ามโขงและข้ามแดน ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย เพราะความน่ารักของลูกเสือโคร่งทั้ง 4 ตัว ก็ทำให้มี แฟนคลับ อยากสัมผัสอย่างใกล้ชิด แม้จะไม่ได้จับด้วยมือ ขอดูด้วยสายตาแบบใกล้ชิดก็พอแล้ว

 

สำหรับวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 26 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งในอดีตประเทศไทยได้ชื่อว่า มีทรัพยากรที่สมบูรณ์มากที่สุด พื้นที่อุดมไปด้วย ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชและสัตว์ ปัจจุบันเหลือพื้นที่ป่าเพียง 17% ของพื้นที่ประเทศ ส่งผลให้สัตว์ป่าขาดแหล่งที่อยู่อาศัย รวทั้งแหล่งอาหาร ทําให้สัตว์ป่าลดลง บางชนิดสูญพันธ์ และอีกหลาย ชนิดตกอยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธ์ แม่จะมีการเปิดโอกาสให้เอกชนสามารถเพาะสัตว์ป่า บางประเภทได้ แต่สัตว์ป่าก็ยังถูกไล่ล่าและลดจํานวนลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเรามาร่วมรณรงค์เป็นหูเป็นตา ช่วยการสอดส่องการลักลอบค้าสัตว์ป่า เพื่อให้เขาสามารถดำรงชีวิตจนสิ้นอายุขัยในบ้านของเขา

ข่าวที่น่าสนใจ