Program Online

(คลิป) กกต.เปิดยอดบริจาค ส.ค. 'ก้าวไกล' นำโด่ง พบ สส.เก่าใหม่หนุนอื้อ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กกต.เปิดยอดบริจาคเดือนสิงหาคม พบพรรคก้าวไกล มียอดเงินบริจาคมากสุด 2.2 ล้านบาท พบมีทั้ง สส.หน้าเก่า - ใหม่ ร่วมสนับสนุนรายละประมาณ 15,000 บาท ในขณะที่เดือนกรกฎาคม ก้าวไกลยอดพุ่งกว่า 10 ล้าน

วันนี้ (20 ต.ค. 66) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้เผยแพร่ ยอดเงินบริจาค พรรคการเมือง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 พบว่า มีผู้บริจาคเงินให้กับพรรคการเมือง ที่ไม่น้อยกว่า 5,000 บาท รวมทั้งหมด 69 ราย จำนวน 11 พรรค ยอดรวมจำนวนเงิน 4,697,885 บาท โดยพรรคที่ได้รับเงินบริจาคสูงสุดในเดือนสิงหาคม คือ พรรคก้าวไกล 2,250,885 บาท จำนวนผู้บริจาค 53 คน รองลงมา คือ พรรคประชาชาติ 815,000 บาท จำนวนผู้บริจาค 2 คน พรรคกล้าธรรม 370,000 บาท จำนวนผู้บริจาค 1 คน 

พรรคประชาภิวัฒน์ 290,000 บาท จำนวนผู้บริจาค 1 คน พรรคไทยภักดี 280,000 บาท จำนวนผู้บริจาค 1 คน พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 200,000 บาท จำนวนผู้บริจาค 1 คน พรรคกล้า และพรรคแรงงานสร้างชาติ พรรคละ 160,000 บาท จำนวนผู้บริจาคพรรคละ 2 คน พรรคใหม่ 107,000 บาท จำนวนผู้บริจาค 2 คน พรรคประชาธิปัตย์ 44,000 บาท  จำนวนผู้บริจาค 2 คน และพรรครักษ์ธรรม 21,000 บาท  จำนวนผู้บริจาค  2 คน 

เมื่อตรวจสอบรายนามผู้บริจาคของพรรคก้าวไกล พบว่า ส่วนใหญ่เป็น สส.ของพรรคทั้งแบบบัญชีรายชื่อ และแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง รายละประมาณ 15,000 บาท

ขณะที่ย้อนไปดูยอดเงินบริจาคพรรคการเมืองเดือนกรกฏาคม 2566 พบว่า พรรคก้าวไกลมีรายนามผู้บริจาคอยู่ที่ 203 ราย รวมยอดเงินบริจาคในเดือนกรกฏาคม อยู่ที่จำนวน 10,042,500 บาท แบ่งเป็นเงินสด 9,910,500 บาท เป็นประโยชน์อื่นใดจำนวน 132,000 บาท

(คลิป) กกต.เปิดยอดบริจาค ส.ค. 'ก้าวไกล' นำโด่ง พบ สส.เก่าใหม่หนุนอื้อ (คลิป) กกต.เปิดยอดบริจาค ส.ค. 'ก้าวไกล' นำโด่ง พบ สส.เก่าใหม่หนุนอื้อ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ