Program Online

ตุลาการแถลงสรุปคดียกแรก ชี้ชัด 'ธนาธร' รุกป่าราชบุรีจริง (มีคลิป)

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศาลปกครองกลางนัดฟังคำพิพากษา “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ฟ้องกระทรวงมหาดไทย เพิกถอนที่ดินราชบุรี 27 ก.ย.นี้ ด้านตุลาการแถลงสรุปคดียกแรก ชี้ชัด 'ธนาธร' รุกป่าราชบุรีจริง

คดีนี้องค์คณะตุลาการ ศาลปกครองกลาง ออกนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก เมื่อวานนี้ 13 ก.ย. ในคดีที่ 'ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ' ประธานคณะก้าวหน้า ยื่นฟ้อง กระทรวงมหาดไทย กรมที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน และปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1-4 ขอให้เพิกถอนคำสั่งกรมที่ดินที่ 747/2565 ลงวันที่ 29 มี.ค. 65 ที่เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.3ก.) เลขที่ 158-159 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ของตนเอง

ซึ่ง ตุลาการ เจ้าของสำนวนได้สรุปประเด็นในคดี และให้ตุลาการผู้แถลงคดี ซึ่งเป็นตุลาการนอกองค์คณะแถลงความเห็นส่วนตนเพื่อประกอบการพิจารณาขององค์คณะให้คู่กรณีทราบ  

 

คำแถลงตุลาการผู้แถลงคดี
13 ก.ย. 66 

 • องค์คณะตุลาการศาลปกครองกลางออกนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก
 • มอบตุลาการนอกองค์คณะแถลงความเห็นประกอบพิจารณาให้คู่กรณีทราบ
 • ตุลาการผู้แถลงคดี เสนอ 'ยกฟ้อง'
 • เหตุ นส. 3 ก. แปลงเลขที่ 158-159 รวมทั้ง 59 ฉบับ อยู่ในเขตป่าไม้ถาวร
 • จึงมีสถานะเป็นป่าไม้ถาวรตามมติ ครม. 18 ก.พ. 2512
 • นส.3 ก. เลขที่ 158-159 ออกให้กับ นายอุดม กิตติอุดมพานิช และ นายชัยณรงค์ บู่ศรี  เจ้าของที่ดินเดิม ในปี 2521
 • ที่ดินทั้ง 2 แปลงตั้งอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร ห้ามมิให้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ คำสั่ง รองอธิบดีกรมที่ดิน ที่เพิกถอน นส.3 ก. จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

ความเห็นกรณี จนท. ออก นส.3 ก. 

 • ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 4 อ้างตรวจสอบในสารบบที่ดิน นส.3 ก. เลขที่ 159 บริษัท ไร่อ้อยมิตรผล ผู้ขาย และนายสาโรจน์ วสุวานิช ผู้ซื้อ รู้อยู่แล้วว่าที่ดินแปลงดังกล่าว อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อาจมีการเพิกถอน นส. 3 ก. ได้ 
 • คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้รับทราบและลงชื่อในบันทึกถ้อยคำฉบับวันที่ 12 ก.ย. 28 ไว้ 
 • 'ธนาธร' ไม่ได้โต้แย้งข้อมูลนี้ 
 • การซื้อที่ดิน นส.3 ก. วิญญูชนย่อมรู้ว่ามีโอกาสที่ที่ดินจะถูกเพิกถอน 
 • 'สาโรจน์' สมัครใจ และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
 • ความเสียหายที่เกิดขึ้น จึงไม่ถือว่าเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่
 • 'สาโรจน์' ได้ขายที่ดินให้ 'ธนาธร'
 • ไม่มีข้อเท็จจริง 'ธนาธร' รับรู้ นส.3 ก. อาจถูกเพิกถอน
 • เหตุ 'สาโรจน์' มีตำแหน่งผู้บริหารในกลุ่ม บริษัท ไทยซัมมิท
 • เชื่อพนักงานจะไม่โกหก ไม่ปกปิด ก่อนขายที่ดิน
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด